Limträbalk Minipack

 

 

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
7289 42 x 180 Limträbalk Gran GL28cs ST VB3100
7290 42 x 180 Limträbalk  Gran GL28cs ST  VB3100
 7291 56 x 225 Limträbalk  Gran GL28cs ST  VB3103
7292 56 x 225 Limträbalk  Gran  GL28cs  ST  VB3103
7293 66 x 315 Limträbalk Gran GL28cs ST VB3106
7294 66 x 315 Limträbalk Gran GL28cs ST VB3106
7295 90 x 315 Limträbalk Gran GL30c ST VB3110
7296 90 x 315 Limträbalk Gran GL30c ST VB3110
7297 90 x 90 Limträpelare Gran GL30h ST VB3131
7288 115 x 115 Limträpelare Gran GL30h ST VB3132