Limträbalk

Limträbalkar

 

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
5944 42 x 180 Limträbalk Gran GL28cs  LPM VB3100
5945 42x 225 Limträbalk  Gran  GL28cs  LPM  VB3101
 8001 42 x 270 Limträbalk  Gran   GL28cs  LPM  VB3102
5946 56 x 225 Limträbalk  Gran   GL28cs  LPM  VB3103
 5947 56 x 270  Limträbalk Gran GL28cs LPM VB3104
 5948 66 x 270  Limträbalk Gran GL28cs LPM VB3105
 5949  66 x 315 Limträbalk Gran GL28cs LPM VB3106
6091   90 x 180 Limträbalk Gran GL30c LPM VB3107
5950  90 x 225  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3108
5951  90 x 270  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3109
5952  90 x 315  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3110
6749  90 x 360  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3111
5953  90 x 405  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3112
8002  90 x 450 Limträbalk Gran GL30c LPM VB3113
8003   115 x 180  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3114
6750   115 x 225 Limträbalk Gran GL30c LPM VB3115
8004   115 x 270 Limträbalk Gran GL30c LPM VB3116
5954  115 x 315  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3117
8005  115 x 360  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3118
 5955 115 x 405  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3119
8006  115 x 450  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3120
5956  115 x 495  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3121
5957  115 x 630  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3122
8007   140 x 225 Limträbalk Gran GL30c LPM VB3123
8008   140 x 270 Limträbalk Gran GL30c LPM VB3124
8009  140 x 315  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3125
8010  140 x 360  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3126
8011  140 x 405  Limträbalk Gran GL30c LPM VB3127