C24 LP

Setra C24 är hållfasthetssorterat konstruktionsvirke. Produkten är hyvlad på alla fyra sidor och har rundade hörn. Tillverkas i gran och kvaliteten benämns C24.

C24 LP

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
7560 45 x 95 C24 Gran C24  LPM VB1971
7561 45 x 95 C24  Gran   C24  LPM  VB1971
7562  45 x 95 C24  Gran C24  LPM  VB1971
 7564 45 x 120 C24  Gran C24  LPM  VB1972
7565 45 x 120 C24  Gran C24  LPM  VB1972
 7566  45 x 120 C24  Gran C24  LPM  VB1972
10062  45 x 145 C24  Gran C24  LPM  VB1973
7570  45 x 145 C24 Gran C24 LPM VB1973
10063  45 x 170 C24 Gran C24 LPM VB1974
7573  45 x 170 C24 Gran C24 LPM VB1974
10064  45 x 195 C24 Gran C24 LPM VB1975
7576  45 x 195 C24 Gran C24 LPM VB1975
10065  45 x 220 C24 Gran C24 LPM VB1976
7579  45 x 220 C24 Gran C24 LPM VB1976