Råplan

Setra Råplan är konstruktionsvirke och används främst där kraven på hållfasthet och utseende är lägre. Produkten är måtthyvlad på tre sidor och har skarpa hörn. Förekommer både i furu och gran.

Råplan

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
10029 28 x 70 Råplan Gran  G4:3  LPM VB0807
10030 28 x 95 Råplan  Gran   G4:3  LPM  VB0808
 10033  34 x 45 Råplan  Gran   G4:3  LPM  VB0810
 10035  34 x 70 Råplan  Gran   G4:3  LPM  VB0811
 10036  34 x 95 Råplan  Gran   G4:3  LPM  VB0812
 10037  34 x 120 Råplan  Gran   G4:3  LPM  VB0813
 10038  34 x 145 Råplan  Gran   G4:3  LPM  VB0814

Illustration av råplan