Byggreglar C14

Setra Byggregel är regelvirke i fallande längder. Produkten är måtthyvlad på tre sidor och har runda hörn. Byggregel hyvlas ur 47mm råvara och är hållfasthetssorterat enligt kvalitet C14.

Byggreglar C14

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
10168 45 x 45 C14 Gran  C14  LPM  
10169 45 x 70 C14  Gran C14  LPM  VB1801
 10170  45 x 95 C14  Gran C14  LPM  VB1802
 10171 45 x 120 C14  Gran C14  LPM  VB1803