Råplan Form

Setra Råplan Form används framförallt till att bygga gjutformar av. Produkten är måtthyvlad på tre sidor och har skarpa hörn. Förekommer både i furu och gran. Råplan Form levereras i TP paket, blandade längder.

Råplan Form

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
10039 21 x 95 Råplan Form Gran  G4:4  LPM VB1207
10040 45 x 95 Råplan Form  Gran   G4:4  LPM  VB1209

Illustration av råplan form