Råspontlucka med spikbleck

Setra Råspontlucka är brädor av råspont som sammanslagits till en färdig skiva med klammer. Produkten används främst vid läggning av undertak där skivorna/luckorna sparar tid och effektiviserar arbetet. Finns i 20mm samt 23mm tjocklek och en täckande bredd på 540mm. Längden är 3.6m/2.4m. Produkten tillverkas i gran. 

Råspontlucka med spikbleck

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
7685 20 x 540 Råspontlucka Gran  G4:3  M2 VB3201
7724 20 x 540 Råspontlucka  Gran   G4:3  M2  VB3201
 7763 23 x 540 Råspontlucka  Gran   G4:3  M2  VB3202