Sågade trävaror - Gran

Gran är det dominerande trädslaget vid byggande och konstruktion. Det är också lämpat för väl synliga användningsområden, som exempelvis paneler och limträ. Vi erbjuder svenska granprodukter med en tätvuxen småkvistig struktur, som klarar höga hållfasthetskrav.