Paketspecifikation

Setras trävaror levereras med en specifikation per paket som innehåller viktig information om produkten. På denna sida ser du ett exempel och en beskrivning som förklarar innehållet till vissa förkortningar. Nästa gång du tar emot ett paket virke från Setra vet du precis vad det är!

Så här tyder du paketspecifikationen

Paketspecifikation