Skeppningsmärken

Setras skeppningsmärke Royal är väletablerat och har högt anseende på exportmarknaden. Det har använts sedan 1943 och fungerar än idag som kvalitetsgaranti för virke, kundservice och logistik.

Skeppningsmärken