Organisation och koncernledning

Organisation och koncernledning

Setra är ett svenskt aktiebolag och ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga 0,5 procent ägs av cirka 1 500 mindre aktieägare. Setra är medlem i Skogsindustrierna.


Setra-organisationsschema-juni-2024-SV.png

Huvudkontor:
Setra Group AB
Box 3027
169 03  Solna

Besöksadress:
Råsundavägen 12
169 67  Solna

Telefon: 08-705 03 00
E-post: info@setragroup.com

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?