Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Om Setra

Setra – en Grönsam partner

Vi på Setra vill göra affärer som fler än vi tjänar på – våra kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. I våra anläggningar förädlar vi skogsråvara till klimatvänliga, högförädlade produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter och KL-trä för byggande och boende på en global marknad.

Vårt timmer har sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar i några av världens bästa råvaruområden för barrträ. Vi säljer även bioprodukter såsom bark, flis och spån till kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning.

Setra har åtta produktionsenheter runt om i Sverige, sju sågverk och en förädlingsenhet där vi producerar limträ, komponenter och KL-trä. Dessutom finns ett hyvleri i Storbritannien som drivs i bolaget Setra Wood Products.

Setra är ett aktiebolag som till 50 procent ägs av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog. Övriga 0,5 procent ägs av cirka 1 400 mindre aktieägare.

I koncernen ingår dotterbolagen Setra Trävaror, Pyrocell samt Setra Wood Products.

Setra har ca 850 anställda och omsätter ca 5,5 miljarder kronor. 

Omkring 70 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Australien.


Läs och ladda ner vår års- och hållbarhetsredovisning :

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?