Om Setra

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag med omkring 800 anställda. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad.  

I Setra-koncernen ingår åtta sågverk och tre förädlingsenheter.