Ängbykyrkan, Bromma

När Ängbykyrkan i Bromma skulle utöka sina lokaler var trä det givna materialet. Resultatet är en välkomnande mötesplats med skulpturala former som smälter in fint i omgivningen.

Angbykyrkan_pf.jpg

Projektfakta

Byggherre: Svenska kyrkan
Typ av byggnad: Tillbyggnad med kontor, samlingslokal och körrum. Ängbykyrkan ritades ursprungligen av Björn Hedvall.
Bruttoarea: 4000 kvm
Byggår: 2016-2022
Plats: Bromma, Stockholm
Arkitekt: Witte Sundell
Entreprenör: Byggpartner
Byggmaterial: Stomme av limträ och kl-trä från Setra. Materialet återfinns också i interiören, bland annat i form av den synliga, korsformade stommen i lobbyn.

Ängbykyrkan byggdes ursprungligen 1959 och omfattas av Stadsmuseets blåklassning för byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Ambitionen med utbyggnaden var att samla personalen och göra kyrkan till en mötesplats för lokalsamhället.


Tillbyggnaden är återhållsam och diskret med både den bärande konstruktionen och fasad i trä. Den stora utmaningen har varit att anpassa träkonstruktionen till de befintliga tegelbyggnaderna. Därför har alla de cirka 40 takstolarna en unik geometri. Det innebär bland annat att taket har varierande lutning och att balklinjen inte placerats under nocken, utan vid sidan av.

För att exponera trästommen maximalt har infästningarna dolts mellan dubbla balkar. Balkarna är också bredare än gängse standard för att få till arkitektens vision om en byggnad med skulpturala kvaliteter och rustik känsla. I entrén reser sig den synliga stommen mot taket i form av ett kors.

– Svenska kyrkan ville utifrån ett miljöperspektiv att vi skulle använda trä i så stor utsträckning som möjligt. Här blir ju träet också en del av motivet och det är roligt, det är inte alltid man kan få fram materialet i gestaltningen så tydligt, säger arkitekt Ludvig Witte.

Den avancerade stommen i limträ och korslimmat trä levererades på totalentreprenad av Setra och entreprenören Byggpartner. Totalentreprenaden förenklar för beställaren då det inkluderar såväl leverans av stomme, konstruktör och montör i ett och samma avtal.

Fakta

De många balkarna i Ängbykyrkan har både en bärande funktion och utgör skulpturala element.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?