Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Certifikat och deklarationer

Här har vi samlat alla våra certifikat och deklarationer som rör vår verksamhet och våra produkter.

FSC och PEFC

Setras sågverk och förädlingsenheter är certifierade enligt FSC:s och PEFC:s spårbarhetsstandarder och FSC:s standard för kontrollerat virke.

Certifieringarna visar att Setra har ett system för att kunna spåra träråvaran och säkerställa att den kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

Miljö- och kvalitetsledning

Setras svenska verksamhet är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Sedan hösten 2017 ingår även en energikartläggningsdel i certifikatet.

Ett miljöledningssystem kan ses som ett verktyg för att organisera och styra miljöarbetet i ett företag. Syftet är att åstadkomma ständiga förbättringar och säkra att verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter.

Vår enhet i  Långshyttan är dessutom certifierad enligt ISO 9001, kvalitetsledning.

Byggvarudeklarationer & Miljövarudeklarationer

Godkända torkar KD och ISPM 15

Samtliga torkanläggningar på Setras produktionsanläggningar uppfyller kraven avseende värmebehandling av virke (KD 56°C/30 min) och kan därmed leverera sågade trävaror till emballagetillverkare som vill tillverka emballage som ska uppfylla kraven enligt ISPM 15.

Vissa av Setras enheter är även godkända för tillverkning av emballage enligt kraven i ISPM 15.

Golv (Prestandadeklarationer)

Impregnerat Certifikat

Limträ (Certifikat för land, CE-Certifikat samt Prestandadeklaration)

Panel - Prestandadeklarationer

panel

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna