Setras värdekedja

Setras hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för hur vi påverkar människor och miljö genom hela värdekedjan – från skog till slutprodukt.

Utgångspunkten är att minska negativa avtryck och öka värdet och de positiva effekterna av vår verksamhet i varje led.

Råvara

Vår affär utgår från den svenska skogens råvara. Vi ställer krav på ett ansvarsfullt skogsbruk. All råvara som köps in är kontrollerad eller certifierad enligt FSC® / PEFC™.

Certifikat och deklarationer  >

Förädling

Vid våra sågverk och förädlingsenheter blir timmerråvaran sågade och förädlade trävaror. Bioprodukter som bark, flis och spån uppstår i såg- och hyvlingsprocesserna. Enheterna ligger ofta på mindre orter och har en viktig roll som arbetsgivare.

Våra enheter  >

Transporter

Våra produkter transporteras med bil och båt till kunder på en global marknad. Att samarbeta med transportörer och ställa tydliga krav är viktigt för att hitta resurseffektiva logistiklösningar.

Transporter  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?