Kontor på campus, Östersund

Öppna, flexibla ytor och ovanligt stor spännvidd karaktäriserar den nya kontorsbyggnaden vid Sveriges mest fjällnära universitet.

Byggelementen i KL-trä är upp till 18 meter långa och underlättade montaget.

Projektfakta

Byggherre: Intea
Typ av byggnad: kontorsfastighet om två huskroppar á sex våningar med en glasad mittdel
Bruttoarea: 10 900 m²
Byggår: 2022-2023
Plats: Östersund
Arkitekt: Krook & Tjäder i Östersund
Entreprenör: NymanWänseth Byggmästare AB
Konstruktör: Sweco
Byggmaterial: Stomme av KL-trä som exponeras på valda delar av interiören, bland annat i den uppglasade mittdelen. Källarplan av klimatförbättrad betong. Fasadpanel i grånat trä.


Fastighetsägaren Intea hade länge varit intresserade av att vidareutveckla universitetsområdet i Östersund och när Skatteverket behövde nya lokaler, var det dags att skrida till verket.

Valet föll på ett nytt kontorshus bestående av två huskroppar, stående på var sin sida om en glasbeklädd mittdel. Ett utmanande projekt och det första med stomme i trä, både för beställare och entreprenör.

– Vi blev alla förvånade över hur pass enkelt det var. Bitvis kändes det nästan som att bygga med lego, säger Nils Nyman, vd på byggfirman NymanWänseth, och syftar på montaget av de prefabricerade byggelementen i KL-trä. 

Ovanligt stora träelement

En av anledningarna till att Setra valdes som leverantör, var enligt Jerker och Nils den unika förmågan att tillverka och leverera ovanligt stora trälelement. Med en våningshöjd om 3,5 meter underlättas montaget av färdiga väggblock, i det här fallet närmare 11 meter långa. Att jobba med få, stora element och minimera antalet skarvar gör att arbetet går fort och blir relativt smidigt.

– Detsamma gällde för bjälklagselementen som är 18 meter långa, i ett enda lyft bygger vi 60 kvm, det är ganska fantastiskt. Setra hade rätt i att det skulle gå smidigt, men det gäller så klart att ”bitarna” är exakt rätt utformade och det har de verkligen varit. Det här en riktigt cool montageteknik som vi är mycket tacksamma över att ha lärt oss, säger Nils.

Fakta

Kontorsbyggnaden miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Tack vare en adaptiv design kan byggnaden demonteras för återbruk och återvinning i framtiden.

Hyrde in en montageledare

Innan arbetet påbörjades gjorde projektgruppen från NymanWänseth studiebesök i Setras produktionslokaler och man var också på plats vid tidigare byggen dit Setra levererat KL-trä. Eftersom det var byggarens första träprojekt var planen att snickarna skulle få guidning och hjälp med att montera, berättar Erik Dicander, säljare på Setra.

– Vi räknade med att hyra ut en montageledare som kunde stötta hela första veckan. Men efter bara fyra timmar gick arbetet som en dans. Har man gjort ett noggrant förarbete är det egentligen inte svårare än så. Stommontaget flöt på med ett våningsplan i veckan, säger Erik Dicander.

Setra har även bidragit med förslag på olika konstruktionslösningar, inte minst gällande brandskydd, akustik och måttanpassning av träelementen. Det sparade både arbetstid och minskade antalet transporter.

Text: Marie Karlsson
Bild/film: Klas Sjöberg

 

”I ett enda lyft bygger vi 60 kvm, det är ganska fantastiskt. Bitvis kändes det nästan som att bygga med lego”


- Nils Nyman, vd NymanWänseth

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?