Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Hållbarhet

"Vår vision är att göra affärer som fler än vi tjänar på - kunderna, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla kallar vi det för Grönsamhet.  

Vi vill vara grönsamma.

En hållbar verksamhet

Trä är ett hållbart och klimatsmart material. Setras verksamhet utgår från tillgången till skogens förnybara råvara, vilket långsiktigt ställer höga krav på ett ansvarsfullt skogsbruk.

Ett hållbart företagande genom hela produktionskedjan är också en förutsättning för att bibehålla kunders och andra intressenters förtroende.

Setras ambition är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Våra värderingar; engagemang, nytänkande och ansvar, ska vara vägledande för hållbara beslut och etiskt agerande i det dagliga arbetet.

Vi har tre övergripande hållbarhetsmål för verksamheten:

  • Att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030 (exklusive utlandstransporter).
  • Nollvision för arbetsplatsolyckor, med delmål om att antalet olyckor per miljon arbetade timmar inte ska överskrida 10 år 2025.
  • Att ha en frisknärvaro på 95 % bland medarbetarna.

Varje enhet beslutar även om lokala hållbarhetsmål.

Miljöledningssystemet certifierat enligt ISO 14001

Alla Setras svenska verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO14001 och har ett systematiskt miljöarbete med rutiner och kontinuerlig uppföljning. Verksamheten i Långshyttan är även certifierad enligt ISO 9001.

Setras miljöledningssystem används som verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. 

De miljö- och arbetsmiljöfrågor som i dagsläget bedöms som viktigast sätter agendan för utvecklingsarbetet. För att mäta miljöprestanda utgår Setra från ett antal branschgemensamma nyckeltal som följs upp på halvårsbasis.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?