Det här är KL-trä

KL-trä står för korslimmat trä, eller CLT - Cross Laminated Timber. Det är ett förnybart byggmaterial som bidrar till att minska byggbranschens koldioxidutsläpp.

Det här är KL-trä

KL-trä står för korslimmat trä eller CLT - Cross Laminated Timber. Ett förnybart och starkt byggmaterial som passar för konstruktioner med höga krav på bärighet och hållfasthet samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt.

Setra erbjuder ett skräddarsytt och helt objektsanpassat KL-träsortiment producerat i vår moderna fabrik i Långshyttan. Råvaran är närodlad och kommer från skogar inom en radie av 13 mil från våra sågverk.

KL-trä är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller som läggs korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet.

Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar. De största skivorna är 3,5 x 20 meter. KL-träskivorna bearbetas sedan till mindre element. Med hjälp av modern CNC-teknik tillverkar vi exakt tillskurna byggdelar som passar perfekt ihop.  

Vi är med dig från tanke till taklagsfest

Att välja KL-trä från Setra innebär att du har total kontroll, från idé till färdigt projekt. Redan i fabriken anpassas KL-träelementen till ditt projekts behov och levereras med millimeterprecision. Konstruktionsritningarna tas direkt in i produktionen och med hjälp av CNC-teknik skapar vi exakt tillskurna byggelement. Alla hål och fräsningar är klara och byggelementen packas och levereras i rätt ordning för att underlätta montage och spara tid på plats.

Du kan även välja att kombinera KL-trä med exempelvis limträ eller andra byggkomponenter. Projektering, produktion, logistik, leverans, montage och installation - allt planeras i förväg. Det är effektivt och sparar tid. Du får ett dedikerat projektteam hos oss som hjälper dig genom hela processen - från tanke till taklagsfest.

Kontakta oss så berättar vi mer >

Fördelar med KL-trä

KL-trä har många hållbarhetsfördelar jämfört med andra material, till exempel stål och betong. På Setra tillverkar vi KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar vilket i sin tur bidrar till att minska byggprojektets klimatpåverkan.

KL-trä lämpar sig väl för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt. Den relativt låga vikten ger låga transport- och montagekostnader. Virket kommer i huvudsak från Setras egna sågverk och råvaran har sitt ursprung i skogarna inom en radie av 13 mil.

Dessutom är det torrt, rent och tyst att bygga med KL-träelement eftersom du använder traditionella handverktyg vilket uppskattas av både byggare och omgivningen runt om. Det är också trevligt att vistas i när allt är klart.

KL-trä används bland annat som bärande delar till flervåningshus, skolor, hallar och industrilokaler. Flexibiliteten och de goda byggegenskaperna öppnar upp för en mängd olika användningsområden.

Med KL-trä från Setra får du:

  • Ett tvärstyvt och tåligt material i förhållande till sin låga vikt
  • Stora spännvidder och måttanpassade element
  • Enkelt, effektivt och exakt montage
  • Kan bearbetas med traditionella handverktyg
  • Stor lastbärande och stabiliserande kapacitet
  • Ett jämnare och bättre inomhusklimat
  • Spårbar och lokal råvara

Läs mer om KL-träs byggegenskaper i Svenskt träs KL-trähandbok

På Setra är vi grönsamma 

KL-trä är ett förnybart byggmaterial som bidrar till att minska byggbranschens koldioxidutsläpp. Med en energisnål produktion, effektiva transporter samt snabbt montage blir KL-trä ett klimatsmart val och kan bidra till att du når ambitiösa hållbarhetsmål.

Som kund kan du vara säker på att dina produkter har kontrollerats och är spårbara från skogen till färdig produkt.  

På Setra vill vi vill göra affärer som fler än vi tjänar på - kunderna, samhället och naturen. När en verksamhet är grönsam för alla kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.  

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?