Tidlöst i trädgårdsstaden

Tidlöst i trädgårdsstaden

Att bygga nytt i anrika Bromma trädgårdsstad kräver noggrann omsorg och eftertanke. I ett lyckat trähusprojekt har fyra nya flerbostadshus uppförts, i varsam balans mellan dåtid och nutid.

Många bostadsdrömmar har genom åren samlats i Bromma trädgårdsstad. I området, som anlades för drygt 100 år sedan, är Äppelviken en eftertraktad stadsdel – lika familjär och idyllisk som namnet antyder. Chansen att flytta dit har dock varit begränsad, då utbudet av bostäder inte på långa vägar matchat efterfrågan. I ett unikt projekt har beställaren Nordr under början av 2020-talet uppfört 42 nya lägenheter, i storlekarna mellan två och fem rum och kök.

– Intresset för att bo i den här nyproduktionen har varit enormt. Så klart lockar området, men vi ser också att människor gärna vill bo i trähus. Vi har satsat på hög kvalitet i lägenheterna som finns i olika storlekar och planlösningar, berättar Ronnie Edberg, projektledare på Nordr.

Tidlost_tradgardsstaden_pf2.jpg

Tidlost_tradgardsstaden_pf1.jpg

Husen har anpassats efter den övriga bebyggelsen i området och smälter fint samman med naturen.


Med färger i tre olika nyanser av grönt
smälter de fyra nya husen mjukt in i den lilla skogsdungen bakom. Totalt består projektet av fyra huskroppar, en lång och tre lite mindre – alla med stomme, paneler och fasader i trä. Ett naturligt materialval av flera anledningar, menar arkitekt Stefan Forslund på Forslunds arkitekter.

– Vi ville skapa en arkitektur med en tydlig anknytning till området, som både i skala och form harmonierade med omgivningen. Trä förstärker känslan av naturmark och många befintliga hus i området är byggda av trä. Valet av trä gav oss en möjlighet till ett samtida uttryck i fin samklang med miljön, förklarar Stefan.

När beslutet att bygga i trä var fattat, undersöktes olika alternativ. Ganska snart var det uppenbart att korslimmat trä var den bästa lösningen, bland annat beroende på husens speciella vinklar, fria former och vindsvåningar.

Husen byggdes dessutom på plats, något som underlättades av de prefabricerade, skräddarsydda element som snabbt och smidigt monterades. Ronnie Edberg berättar om den positiva responsen husen mottagit och han och kollegorna på Nordr är mer än nöjda med det färdiga resultatet. Han uppmanar dock till eftertanke vad gäller utmaningar med akustik i trähus, exempelvis gällande tolerans för knarranden eller lyhördhet.

– Det är uppenbart att många trivs med bostadshus i trä och ju mer vi bygger i trä, desto bättre blir vi på det. Med tiden har dock höga krav på våra boendemiljöer utvecklats och vi ser helst att det är knäpptyst, även i flerbostadshus. Det är en ekvation som inte går ihop, trä är ett levande material och trappor som är byggda i trä måste få knarra. Det som kallas charm i en gammal fastighet måste kunna vara okej även i nyproducerade hus, säger Ronnie.

Under hösten och vintern 2022 påbörjades inflyttningen. Bostadshusen liknar befintlig bebyggelse men har ett modernare uttryck för att motsvara dagens förväntningar och krav. I dag är balkonger och uteplatser mer självklara än förr och husen har också be­tydligt större fönster för önskat ljusinsläpp. Den primära uppgiften för projektet var just att hitta balansen mellan förr och nu, enligt Stefan Forslund.

– Det är ett sekel sedan området först tog form och målsättningen var att skapa kontinuitet i stadsrummet. Äppelviken har en speciell prägel. En omtyckt, vacker och kulturhistorisk plats med en känsla vi ville bevara. Det var vår utgångspunkt och det känns som att vi har lyckats, ler Stefan.

Text: Marie Karlsson
Bild: Erik Thor

Läs mer

Publicerad: 2024-01-25
Projektfakta

Projekt: Bromma trädgårdsstad
Omfattar: 42 bostadsrätter
Plats: Äppelviken, Bromma
Byggnadsår: 2022
Bruttoarea: 4667 kvm
Byggherre: Nordr
Arkitekt: Forslunds Arkitekter, Stefan Forslund ansvarig arkitekt, Anna Grundmark handläggande arkitekt
Konstruktör: Limträteknik i Falun AB
Stomme: KL-trä
Byggentreprenör: Veidekke
Byggnadsmaterial: Trä


Trästommar


Totalt har Setra levererat 1400 kubikmeter KL-trä till Bromma trädgårdsstad.

Utöver KL-trä, levererades också 60 kubikmeter limträ som använts till balkonger och utvändiga trappor.

Setra fick även uppdraget att producera invändiga trappor, som sågades ur 300 millimeter tjocka KL-skivor.”Valet av trä gav oss möjlighet till ett samtida uttryck”

Stefan Forslund, arkitekt, Forslunds arkitekter


Stefan-Forslund_pf.png
Stefan Forslund,
arkitekt på Forslunds arkitekter

Ronny-Edberg_pf.png
Ronnie Edberg,
projektledare på Nordr.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?