Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Pyrocell

Pyrocell är ett bolag som ägs gemensamt av Setra och Preem. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. I Pyrocells pyrolysoljeanläggning vid Setra Kastets sågverk i Gävle förädlas sågspånet till bioolja, som sedan vidareförädlas i Preems raffinaderi i Lysekil.  

Det är en komplett värdekedja från skog till förnybart drivmedel.


Nu kan du tanka flytande sågspån på en tankstation
nära dig!

 

International Sustainability & Carbon Certification

Pyrocells pyrolysproduktion är hållbarhetscertifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

ISCC-logo-Pyrocell.png

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?