Så här blir stockar till högkvalitativt byggmaterial

Setras sågverk är moderna anläggningar där vi producerar sågade och ibland även hyvlade trävaror. Vi tar vara på hela stocken och vårt högkvalitativa virke används till klimatsmart byggande över hela världen.

Se hur timret blir till trävaror i Hasselfors:

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?