Det här är KL-trä

KL-trä betyder korslimmat trä eller CLT - Cross Laminated Timber. Ett förnybart och starkt byggmaterial som passar för konstruktioner med höga krav på bärighet och hållfasthet samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt.

KL-trä är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller som läggs korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet. Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar.

Både KL-trä och limträ består av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller. Hyvlat virke limmas ihop till lameller sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas ihop för att bygga KL-träskivor/element. För limträ används lamellerna för att bygga små till stora pelare och balkar.

Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar vilket bidrar till att minska byggprojektets klimatpåverkan. KL-trä har många hållbarhetsfördelar jämfört med andra material exempelvis betong och stål. KL-trä funkar för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt.

Den relativt låga vikten ger låga transport- och montagekostnader. Monteringen går snabbt och och du kan använda handverktyg. Dessutom är det torrt, rent och tyst att bygga med KL-träelement.

KL-trä används med fördel som stommaterial till olika typer av nybyggnationer till byggnader och påbyggnader. Men också tillsammans med andra material i hybridstommar. Det funkar för byggnader med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt.

KL-trä används bland annat som bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, hallar, industrilokaler och specialobjekt.

KL-trä väger relativt lite jämfört med andra material som stål och betong. Motsvarande byggelement i betong väger ca fem gånger mer. KL-trä funkar för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är lätt. Den låga vikten bidrar till färre transporter och lägre transportkostnader jämfört motsvarande byggsystem i framför allt betong.

KL-trä står för korslimmat trä. Det är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmas ihop till lameller som sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet.

KL-trä är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller som sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt, styvt och lätt byggelement med hög formstabilitet. Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar.

De största skivorna är 3,5 x 20 meter. KL-träskivorna bearbetas sedan till mindre element. Med hjälp av modern CNC-teknik får man exakt tillskurna byggdelar som passar perfekt ihop.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?