Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Det här är KL-trä

KL-trä betyder korslimmat trä eller CLT - Cross Laminated Timber. Ett förnybart och starkt byggmaterial som passar för konstruktioner med höga krav på bärighet och hållfasthet samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt.

KL-trä är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller som läggs korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet. Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar.

Både KL-trä och limträ består av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller. Hyvlat virke limmas ihop till lameller sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas ihop för att bygga KL-träskivor/element. För limträ används lamellerna för att bygga små till stora pelare och balkar.

Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar vilket bidrar till att minska byggprojektets klimatpåverkan. KL-trä har många hållbarhetsfördelar jämfört med andra material exempelvis betong och stål. KL-trä funkar för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt.

Den relativt låga vikten ger låga transport- och montagekostnader. Monteringen går snabbt och och du kan använda handverktyg. Dessutom är det torrt, rent och tyst att bygga med KL-träelement.

KL-trä används med fördel som stommaterial till olika typer av nybyggnationer till byggnader och påbyggnader. Men också tillsammans med andra material i hybridstommar. Det funkar för byggnader med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt.

KL-trä används bland annat som bärande delar i stommar till flervåningshus, skolor, hallar, industrilokaler och specialobjekt.

KL-trä väger relativt lite jämfört med andra material som stål och betong. Motsvarande byggelement i betong väger ca fem gånger mer. KL-trä funkar för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är lätt. Den låga vikten bidrar till färre transporter och lägre transportkostnader jämfört motsvarande byggsystem i framför allt betong.

KL-trä står för korslimmat trä. Det är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmas ihop till lameller som sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet.

KL-trä är skivor av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller som sedan kantlimmas till paneler som i sin tur limmas korsvis i skikt och blir till en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt, styvt och lätt byggelement med hög formstabilitet. Setra tillverkar KL-träskivor med flexibla breddmått vilket minimerar spill och gör processen mer hållbar.

De största skivorna är 3,5 x 20 meter. KL-träskivorna bearbetas sedan till mindre element. Med hjälp av modern CNC-teknik får man exakt tillskurna byggdelar som passar perfekt ihop.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?