Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Manualer från Svenskt Trä

Manualer från Svenskt Trä

pdf-ikon.png

  • KL-trähandboken


    KL-trähandbok är ett resultat av ett samarbete mellan svenska leverantörer av korslimmatträ, KL-trä, och branschorganisationen Svenskt Trä. KL-trähandboken är ett stöd för projektörer i dimensionering och projektering av konstruktioner i KL-trä.


  • Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd


    En vägledning för hur man ska hantera KL-träelement vid byggnation utan heltäckande väderskydd. 


  • Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä


    Ett stöd för beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera vid projektstart samt till besiktningspersoner och entreprenörer vid projektslut. KOLLA MED JONAS B!
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?