Manualer från Svenskt Trä

Manualer från Svenskt Trä

Svenskt Träs manualer är ett resultat av ett samarbete mellan branschorganisationen Svenskt Trä och svenska leverantörer av lösningar för modernt träbyggande.

pdf-ikon.png

  • KL-trähandboken  >


    KL-trähandboken är ett resultat av ett samarbete mellan svenska leverantörer av korslimmatträ, KL-trä, och branschorganisationen Svenskt Trä. KL-trähandboken är ett stöd för projektörer i dimensionering och projektering av konstruktioner i KL-trä.

 

  • Guide för KL-trä i tidiga skeden  >


    Guide för KL-trä i tidiga skeden vägleder dig i ord och bild om sådant som är viktigt att tänka på i tidiga skeden vid gestaltning och utformning av en byggnad i KL-trä.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?