Bygga med KL-trä

Med den massiva trästommen och vanligt använda beklädnadsmaterial har KL-trä en god brandsäkerhet. KL-träskivor har bra motstånd mot brand eftersom konstruktionen är tät. I händelse av brand förkolnar ytan hos den korslimmade träskivan med ett skyddande skikt som har bibehållen bärighet.

En bjälklagsplatta av KL-trä kan kompletteras med till exempel gipsskivor eller nedpendlat undertak och/eller övergolv för att uppnå olika brandkrav.

Att bo i ett hus av trä är behagligt och trivsamt. För att uppnå god ljudisolering projekteras bjälklag och väggar med kompletterande skikt. En bjälklagsplatta av KL-trä kompletteras med till exempel gipsskivor, undertak och/eller övergolv. Det är också viktigt att man projekterar anslutningar mellan olika byggdelar och genomföringar genom KL-trät med omsorg.

KL-trä kan användas till en mängd olika byggnader bland annat flervåningshus, skolor, äldreboenden, kontor och butiker. En massiv KL-träskiva har en hög bärförmåga och styvhet och skivorna lämpar sig väl för stomstabilisering. Viktigt att man väljer rätt material till stommen i ett tidigt stadie för smidig process.

KL-trä lämpar sig också för påbyggnader och förtätningar eftersom det har låg vikt relativt andra byggmaterial. Dessutom har KL-trä många hållbarhetsfördelar jämfört med andra byggmaterial.

Produktionstiden är betydligt kortare med KL-trä jämfört med andra byggmaterial. En stomme i KL-trä kan prefabricerats i fabriken så att KL-träskivorna kan lyftas på plats och monteras enkelt och snabbt efter leverans till byggarbetsplatsen. Den låga egenvikten är också en fördel vid monteringen och vid transport.

Planering och byggnation av högre hus i KL-trä görs runtom i världen. Det byggs bostadshus, kontor, hallar och offentliga byggnader varav de högsta är upp till 24 våningar höga. I Sverige finns trähuset Kajstaden på 9 våningar i Västerås. Skellefteå finns en 19 våningar och cirka 72 meter hög träbyggnad.

Andra höga träbyggnader i världen är Mjostornet i Brumunddal, Norge, med 18 våningar och 85,4 meter och i Kanada och Japan planeras det för att bygga trähus på minst 40 våningar. Det går att bygga riktigt höga hus i trä och utveckling inom träbyggande sker ständigt. Dessutom är Sveriges högst belägna byggnad, säkerhetsstugan på Kebnekaise byggd i KL-trä.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?