Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2011-11-24

Engagemang och stolthet i Hasselfors

Hasselfors är Setras största gransågverk med en historia som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Det är ett högproducerande och flexibelt sågverk vars verksamhet drivs av ett starkt engagemang och en vilja att komma sina kunder närmare.

 

Efter att ha passerat en av landets nordligaste bokskogar öppnar sig landskapet och liksom inklämd mellan de båda sjöarna Toften och Teen ligger bruks orten Hasselfors. Här, vid forsen mellan sjöarna, fick lagmannen och landshövdingen av Finland, Melker Falkenberg, privilegium att starta smide redan 1671. Tackjärnshyttan, torvfabriken och lantbruket kom att bli viktiga delar av verksamheten. Skogen var redan under 1700-talet brukets viktigaste naturresurs då den tillgodosåg behovet av träkol för smidet. 

År 1908 påbörjades byggnationen av ett betydligt större sågverk än den blygsamma verksamhet som tidigare funnits på orten. Det investerades i två ramar, kantverk, klyv- och lattsåg med ångdrift och en brädgårdsanläggning. Allt som allt till en kostnad av 75 000 kronor. 

Nya förutsättningar för ökad kapacitet

Idag, 103 år senare, är Hasselfors Setras största gransågverk. De investeringar sågen nu står inför har en helt annan prislapp än de som gjordes 1908. Tre gamla torkar från 1971 ska bytas ut mot två nya kanaltorkar vilket kommer att kosta 37 miljoner kronor. Arbetet är redan i full gång och investeringarna ska skapa förutsättningar för en framtida ökning av sågverkets produktionskapacitet. Dessutom ger de nya moderna torkarna miljövinster i form av effektivare energianvändning.

- Vi kommer att räkna hem investeringen i och med att vi sparar energi i form av både el och värme, berättar Lars Fager som är platschef i Hasselfors. Dessutom minskar vi våra transportkostnader genom att de nya torkarna får en bättre placering på området. Den interna logistiken förbättras och vi räknar med att trucktransporterna kommer att minska med cirka 4 500 kilometer per år. Grunden ska vara klar vid årsskiftet då torkarna kommer att börja monteras för att kunna tas i drift i slutet av maj nästa år. 

Hasselfors är ett specialiserat gransågverk med cirka 85 anställda och en produktion som 2010 uppgick till 280 000 kubikmeter sågad vara. Varje dygn levererar 60 timmerbilar råvara till sågverket från skogarna i närheten. Och varje dag lämnar lika många bilar Hasselfors med sågade trävaror, flis, spån och bark som ska vidare ut i Sverige och Europa.Som en av Hasselfors konkurrensfördelar nämner Lars det centrala läget mitt emellan Stockholm och Göteborg. 

– Logistiskt sett är det ett mycket bra läge. Vi ligger nära Örebro som blivit något av Sveriges logistikcentrum där många valt att lägga sina centrallager. Närliggande Hallsberg är en knutpunkt för järnvägen och det är inte långt till Kristinehamn där vi lastar båtar. 

Andra av Hasselfors styrkor är att det är ett högproducerande och flexibelt sågverk. Enheten får beröm av kunderna för både kvalitet och leveranssäkerhet vilket Lars tillskriver personalen och deras höga kompetens. 

– Många hos oss har arbetat länge i branschen och det finns ett engagemang och en stolthet över sågen. Vi vill att verksamheten här i Hasselfors ska gå bra och värnar om att hålla en hög kvalitet i det vi gör. Kanske har det med bruksandan att göra. Att man känner att sågverket är en viktig del både för Hasselfors och en själv. 

– Ytterligare en styrka är de två såglinjerna. I och med att vi kan köpa hela stocknotan från 13 till 40 centimeter i topp blir man en attraktiv köpare för skogsägarna. Dessutom kan vi producera smart och effektivt i klensågen utan att behöva belasta den grövre sågen. 

Ökad närhet till kunden
Lars berättar engagerat om det förändrade arbetssätt som Setras affärsområde Gran just nu genomför. Det kommer att leda till att Hasselfors kommer ännu närmare sina kunder. 

– Vi har gått från en central marknadsoch kundserviceorganisation till att nu ha egen kundservice på enheten. 

Lars tycker att det känns bra att kundservice sitter nära verksamheten så att de är medvetna om vad som händer. 

– De kan titta ut genom fönstret och se om ett paket blir stående eller en bil inte dyker upp. Fysisk närhet är positivt. Dessutom får produktionen en helt annan förståelse för kundernas behov. Det finns ett stort intresse hos alla som arbetar här att vilja veta vad kunderna vill ha och vad produkterna används till.

Hasselfors största kunder finns bland hyvlerier, limträ- och emballagetillverkare både i Sverige och i övriga Europa där Tyskland, Storbritannien och Frankrike dominerar. 

– Vi jobbar aktivt med att hitta nya och flexibla lösningar för våra kunder. Alla sågverk kan köpa samma maskiner, men ändå är det bara vissa som går bra. Jag tror att det måste bero på personalens inställning, hur maskinerna sköts och vilket kvalitetstänk man har. 

Konkurrens om timmerråvaran finns, främst från andra sågverk i Mellansverige. 

– Det är bara att konstatera att det gäller att skapa lönsamhet. Den som kan producera det som kunden vill ha på det mest kostnadseffektiva sättet kommer också få tillgång till råvaran. Så i slutändan handlar det om att vara bäst på just det!

Text: Katarina Brandt