SetraNews januari 2012

I detta nummer hälsar vi på Setras anläggning i Långshyttan och får veta mer om det flexibla materialet limträ. Vidare låter vi oss inspireras av tidigare limträbyggnationer, där Setras agerat leverantör av limträ.