SetraNews maj 2013

I vårens nummer hälsar vi bland annat på hos Setra i Valbo. Vi besöker Setra-kunden GRG Bygg i bohuslänska Grundsund. Dessutom tar vi tempen på svenskt trä i Japan och berättar om EU:s nya timmerförordning.