Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2014-01-24

Malås mål

På Setra Malå arbetar man resultatorienterat med både kunder och leverantörer för att skapa effektiva fl öden och en uthållig lönsamhet. Projekten är många och drivkraften stor. Målet är att skapa förståelse för helheten och varandras processer.

 

Säsongens första snö faller frånhimlen och lägger sig som ett tunt täcke på marken. En flock renar står vid vägkanten och verkar inte notera varken vinterns ankomst eller vår framfart genom det norrländska skogslandskapet. Det är härifrån Setra Malå hämtar sin råvara i form av senvuxen norrländsk fura. Sågverkets kunder vill gärna ha furuprodukter av hög kvalitet och uppskattar årsringarnas jämna struktur som passar bra till möbler, paneler och golv.

– Våra sågade och hyvlade träprodukter har en hög andel kärnvirke, vilket innebär att de passar bra till produkter som utsätts för stora väderpåfrestningar, till exempel fönster, berättar Rickard Westerberg som är platschef.

De sågade trävarorna säljs främst till kunder i Sverige, Norge och Nordafrika men också till de interna hyvlerierna inom Setrakoncernen. Den norska byggmarknaden står för den största volymen när det gäller paneler och impregnerade varor.

Sågen i Malå har varit i drift sedan 1946 och har under årens lopp haft flera olika ägare. När AssiDomän Timber och Mellanskog Industri AB gick samman och bildade Setra Group 2003 blev såg- och hyvleriverksamheten i Malå en del av Setrakoncernen.

– Från våren 2011 till hösten 2012 var vi och flera andra av Setras enheter ute till försäljning, berättar Rickard. Det var en utmaning på många sätt, men vi lärde oss mycket under den perioden. Vi hade kniven mot strupen och var tvungna att identifiera våra svagheter och tänka kreativt.

Nya virkestorkar ger minskad energianvändning
Setra beslutade sig för att behålla sågen i Malå som idag är en lika stor del av Setra som alla andra enheter. Så här i efterhand kan man konstatera att en positiv konsekvens av perioden var att många projekt startades upp i Malå. Verksamheten började ses med nya ögon och både medarbetare, kunder och leverantörer började arbeta tillsammans för att stärka affären.

Ett exempel är det nya system för virkestorkning som installerades i sam verkan med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Syftet med projektet var att minska energianvändningen inom sågverksindustrin och Setra Malå blev en av deltagarna. I dag går 18 så kallade Alenttorkar för fullt på sågen vilka har visat sig ge en energieffektivare torkprocess än tidigare.

I samma veva som Alentsystemet implementerades initierade Setra Malå ett utvecklingsprojekt tillsammans med den golvtillverkande kunden Baseco. En utmaning med övergången till ett nytt torksystem var att bibehålla en jämn och hög kvalitet. Att torka ner virke till golv är svårt och det är många aspekter att ta hänsyn till.

– Vi gillar utmaningar, säger Marlene Bergström, försäljningschef för Skandinavien och med bas i Malå. Genom att arbeta med olika projekt får vi möjlighet att testa oss själva och se hur vi ligger till. Under resans gång har vi gjort korrigeringar som fått stor effekt. Vi har bland annat anpassat både torkprogram och rutiner för att minimera framför allt flatböj. Det är ett formfel som orsakar stora problem i Basecos produktion.

Grannen Skellefteå Kraft är en annan kund sågverket bedrivit ett gemensamt förbättringsprojekt med. Här är det bioprodukterna som blir till fjärrvärme i värmeverkets panna som stått i fokus. Tillsammans med råvaruleverantören Sveaskog arbetar Setra Malå även med ett utvecklingsprojekt inom råvara. Projektet fokuserar på hanteringen av de kap- och fällsprickor som uppstår i träråvaran vid avverkning.

– Både vi och våra leverantörer vinner på kundorienterade projekt, säger Rickard. Alla känner sig delaktiga och det öppnar upp för ett utvecklande klimat där man kan ha en bra dialog.

– Vi har fått ökad förståelse för varandras processer och plötsligt pratar vi produkter redan ute i skogen, konstaterar Åke Eriksson som är råvaruansvarig och den som tillsammans med Marlene arbetat med råvaruprojektet för Setras räkning.

Värdegrundsprojekt ökar intresset för sågen
Parallellt med diverse förbättringsprojekt mot kunder och leverantörer rullar ett internt värdegrundsprojekt. Det påbörjades i syfte att få fler tjejer att intressera sig för att arbeta på sågverket. En förhoppning är att projektet även ska öka kännedomen om Setra Malå och tydliggöra ambitionerna de har på orten. När nya generationer ska ta vid, vill sågverket vara en attraktiv arbetsgivare.

I juni 2013 arrangerade sågen öppet hus för första gången sedan 1996. Ett populärt evenemang som drog drygt 300 besökare.

– Det är viktigt att vi då och då öppnar upp våra grindar och visar hur vår verksamhet ser ut, säger Rickard. Många av besökarna hade en annan, mycket mer positiv, uppfattning om oss när de gick härifrån än när de kom. Det visar inte minst alla de spontanansökningar gällande jobb vi fick in under hösten.

– Vi vill utvecklas både som människor och som arbetsplats. Mångfalden på sågen är därför otroligt viktig och i lilla Malå behöver vi all kompetens vi kan få, menar Marlene och Åke.

På sågverket i Malå strävar man efter att ta tag i en fråga så fort den kommer upp. Man väljer att prata med varandra och arbetar gärna i projekt som kan involvera både medarbetare, kunder och leverantörer. Problem som dyker upp, ja de väljer man att lösa istället för att sopa dem under mattan.

Text: Karolina Grundin