Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2014-10-24

En blomstrande marknad på andra sidan Östersjön

De senaste årens utveckling talar klarspråk. Marknaden i Polen pekar spikrakt uppåt. Nu ökar även Setra sitt fokus i landet. Tidigare i år öppnade ett försäljningskontor i staden Lebork. I samband med detta anställdes Mariusz Kowalski som kundansvarig.

 

21 stycken. Så många telefonsamtal betar Mariusz Kowalski av under en knapp timmes bilkörning. När SetraNews besöker honom en torsdag i mitten av juli är kundkontakten intensiv.

– Jag håller inte räkningen på hur många det blir per dag, säger Mariusz innan han avbryts av att ytterligare ett samtal trillar in i Bluetooth-headsetet.

Vi börjar vår resa i hamnstaden Gdansk i norra Polen och åker söderut. Vidsträckta fält avlöser varandra längs med motorvägen. Mycket har hänt i Polen sedan början av 90-talet. Men framför allt under de senaste tio åren.

– Det är nästan som ett annat land. Ta bara vägarna och den utökade flygtrafiken. För tio år sedan var infrastrukturen inte alls bra. Men sedan Polen gick med i EU 2004 har samhället utvecklas otroligt mycket. Vi har tagit stora kliv framåt och fortsätter att göra det, säger Mariusz.

I början av maj i år började Mariusz sin anställning på Setra i samband med att ett lokalt försäljningskontor upprättades i staden Lebork. Mariusz har lång erfarenhet av den polska trämarknaden och har arbetat med försäljning av trävaror i landet tidigare.

– Sedan jag började på Setra arbetar jag med omkring 20 kunder här i Polen. Jag känner de flesta sedan tidigare, så jag har inte behövt resa landet runt och träffa alla som jag kommer att jobba med. Mycket sköts på telefon från kontoret i Lebork, säger han.

Henrik Bertilsson, försäljningschef för Asien och nya marknader, är övertygad om att Mariusz är rätt man på rätt plats.

– Han har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet. Mariusz känner de flesta av våra befintliga kunder och har redan tillfört säkert fem nya kunder sedan han började. Det tar alltid ett tag att komma i gång, så det är positivt att vi redan märker av förändring, säger han.

Setras marknadsdirektör Olle Berg känner Mariusz sedan tidigare. Olle var nämligen den person som hos sin dåvarande arbetsgivare Stora Enso anställde Mariusz för tio år sedan.

– Han kan branschen och byggde upp marknaden för trävaror när det begav sig. Jag är övertygad om att han kommer göra ett lika framgångsrikt arbete hos oss, säger han.

Lovordar kvaliteten
För Mariusz står ett besök hos Ikea Industry (tidigare Swedwood) i lilla staden Wielbark på agendan när vi besöker honom. Möbelfabriken är en av Setras största kunder i Polen. När vi anländer möter Leszek Armacki, inköpschef på Ikea Industry i Polen, upp. Under en rundvandring på den väldiga fabriken, som motsvarar omkring sju fullstora fotbollsplaner med ett intilliggande sågverk, lovordar han den svenska furun.

– Kvaliteten är väldigt bra och vi upplever väldigt sällan problem när det kommer till Setra. Det är inga bekymmer med leveranserna, säger han.

Under besöket inspekterar Mariusz Setra-leveranser. Vi leds genom ett jättelikt lager med resliga takhöjder. 

– Genom att leverera bra produkter har den polska marknaden fått tillit till svenskt trä. Det är av bra kvalitet, vi håller våra löften och de känner att det är säkert att köpa från oss, säger Mariusz, som upplever att den polska marknaden växer för varje år som går.

– Jag har varit med länge, och märker definitivt av att det blåser positiva vindar. Nya fabriker etableras här och de polska leverantörerna har fått ökad konkurrenskraft i Europa, mycket tack vare fördelarna med EU-medlemskapet. Transporterna är smidigare och gränserna utåt är mer öppna. Det är ett mycket mer stabilt klimat och kunskapen ökar hela tiden, säger han.

Växande marknad
Polen består till ungefär 30 procent av skog och landet har egna sågverk. Men både kvaliteten och kvantiteten understiger behovet. Därför importeras trä från bland annat Sverige. Under 2013 uppgick exporten av sågade trävaror från Sverige till Polen till omkring 150 000 kubikmeter. Det är en ökning med 20 procent jämfört med året innan. Exporten av sågade trävaror till Polen förutspås fortsätta att öka även i framtiden.

Tidigare i år hölls en träkonferens i polska staden Poznan med representanter från både den svenska och polska träindustrin. Målet var att initiera nya och utökade affärskontakter mellan svensk sågverksindustri och polsk träindustri. Sverige och Polen har även tecknat en bilateral deklaration om samarbete inom strategiskt viktiga områden. Ett av områdena för ytterligare samarbete är skog och trä. Båda ländernas regeringar har uttalat en vilja att utnyttja potentialen för ökat användande av och handel med skogsprodukter.

För Setras del pekar utvecklingen uppåt. Under 2010 exporterades knappt 14 000 kubikmeter sågade trävaror. Under 2013 var siffran över 36 000 kubikmeter. I huvudsak består exporten av furu från Setras sågverk. Olle Berg ser det lokala försäljningskontoret som en satsning på framtiden.

– Polen är en närliggande marknad med stora behov. Det är en marknad som kommer att växa. Anledningen till att vi satt upp ett kontor är att vi måste vara närvarande på plats för att fortsätta att öka försäljningen. Kontoret i Lebork, liksom anställningen av Mariusz, är en långsiktig investering. Framför allt när vi nu vill försöka att nå andra segment än möbelindustrin. Men det är en utmaning. Marknaden är fragmenterad med många små kunder, och det geografiska området är stort, säger Olle.

Henrik Bertilsson fyller i:

– Vi ligger tungt i möbelsegmentet i furu. Men vi kan utveckla granprodukten mer mot industrikunder samt komma in på det förädlade segmentet med hyvlade varor. Vi har haft en positiv utveckling på Polen de senaste åren, men det är svårt att nå längre utan lokal representationen med någon som kan språket.

Även i ett bredare perspektiv är Polen på stark frammarsch. Tillväxten är stor. Mellan 2008 och 2012 var Polen det land i Europa vars ekonomi var den snabbast växande. Detta i ett land med över 38 miljoner invånare.

– Det finns många nya industrier i Polen och vi upplever att mycket produktion tas över av polska företag. Det är i Östeuropa som nya industrier etableras. Polen är en tillväxtmarknad där det finns stor potential. Mycket behöver byggas framöver. De vill nå en högre standard. Vi förväntar oss att byggandet kommer att ligga på en högre nivå i östra Europa jämfört med västra delen, säger Henrik Bertilsson.

”Finns stor framtid”
Efter besöket hos möbelfabriken sätter vi oss i bilen för hemfärd till Gdansk. Jag frågar Mariusz vad han tror om framtiden för den polska trämarknaden.

– Jag ser inga mörka moln på himlen. Jag är säker på att marknaden kommer att fortsätta växa. Det finns stor potential här. De polska leverantörerna får ökat förtroende, vilket i sin tur leder till att de producerar mer. Då behöver de trävaror från oss, säger han.

Vi svänger av motorvägen, åker in på en mindre landsväg som ramas in av tät skog som övergår i fält utan synbara slut. Vi passerar en by där stenhusen radar upp sig. Mariusz tittar ut och rynkar pannan.

– Vi har inte så mycket trähus i Polen jämfört med Sverige. Där tror jag att det finns en stor framtid. Nu när alla lär sig mer, blir mer utbildade och tar miljö- och energiaspekter på större allvar. Då tror jag att husbyggande i trä kommer att växa och bli mycket större i Polen. Vi lär oss fortfarande om sådana här saker och blir bättre och bättre för varje år som går.

Text & foto: Joakim Gerhardsson