Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2014-10-24

När varje sekund räknas

Limträfabriken Setra Långshyttan har satsat hårt på att förändra sina arbetssätt och processer. Genom tydliga effektiviseringar och en jakt på sekunder och centimetrar har förädlingsenheten förbättrat i princip varenda produktionssiffra.

 

Det var i slutet av 2011 som allting började. Kjell Lilletjernbakken, platschef vid Setra Långshyttan, deltog då i en workshop tillsammans med övriga av Setras platschefer.

– Vi spelade bland annat ett spel som handlade om att effektivisera arbetssätt och röra sig från det traditionella, att förändra rutiner. Det var en aha-upplevelse för mig. Att gå från totalt kaos till något
som fungerar, säger Kjell.

Leken blev snart allvar. I början av 2012 lät Kjell skiftlagen vid Setra Långshyttan spela samma spel som han själv kört. Sedan gick det fort. Bara någon månad senare genomförde enheten flera förändringar i produktionen.

– Det handlade om effektiviseringar. Att se över varenda del i processen. Göra en analys av flödet och se var vi kan optimera vårt sätt att arbeta.

Vad gjorde ni rent konkret?
– En av de första sakerna vi gjorde var att angripa våra färdigvarulager. Innan vi började förändra saker hade vi 13 veckor från det att vi fick in råvaran till det att vi skickade iväg det. Och då hade vi bara använt en timme för att bearbeta det. Det var inte optimalt. Vi lyckades få ner tiden från 13 till 8 veckor. Nu siktar vi på 6 veckor.

Setra Långshyttan har vänt upp och ner på traditionella tankesätt.

– En gammal lärdom är att en enhet ska köra alla minuter som finns. Men vi tänkte om. Får vi ett haveri stannar vi upp och lagar felet. Dessutom stannar vi produktionen helt en gång i veckan för att göra underhåll, städa och ha möten. I längden gör det skillnad, säger Kjell.

Förbättrat nästan varenda siffra
När SetraNews besöker Setra Långshyttan märks förändringarna ända ner till detaljnivå. I arbetet med att effektivisera produktionen har det tittats under varenda sten. Att tjäna några sekunder per moment leder till stora tidsvinster långsiktigt. Inne i limträfabriken är varenda verktygskrok tydligt märkt med lappar. Det ska vara enkelt att hitta det du behöver. Oavsett om det är en skiftnyckel eller en sopborste.

Kjell berättar om hur tydliga resultat alla effektiviseringar lett till.

– Bara genom att ändra interna rutter och flytta containrar inne på området har vi sänkt dieselförbrukningen för lastmaskiner med 30 procent per tillverkad kubikmeter. Det är väldigt mycket, uppemot 500 mil lastmaskinskörning per år, säger han.

I princip alla siffror har förbättrats. Tillgängligheten, den tid enheten är i produktion utav den tid som finns, har gått upp från 69 till 85 procent. Ställtiderna har gått från 30 till 5 minuter.

– Vi har varit väldigt bundna tidigare. Vi körde produktion mot Sverige i början av veckan, Japan i mitten och Tyskland i slutet. Det har vi nu luckrat upp. Vi kör Sverige alla dagar i veckan och portionerar ut övriga länder utifrån efterfrågan. Genom att förhålla oss friare har vi ökat produktionstakten med 10 procent, säger Kjell som även pekar ut införandet av avvikelserapport som en viktig del i framgången.

– Upptäcker någon ett fel på våra produkter rapporteras det omgående. Sedan mars i år har jag en hel pärm full. Det handlar inte om att hitta fel för att hänga ut någon, utan för att få upp saker på bordet så fort som möjligt. Vi vill bli ännu bättre, och det blir vi genom att lokalisera fel eller brister och omedelbart åtgärda dem. Detta har starkt bidragit till att vi har kortat ner våra leveranstider betydligt och att vi har en leveranssäkerhet på 99,9 procent, säger han.

”Allt sker inte över en dag”
Kjell Lilletjernbakken vill lyfta fram vikten av att ha tålamod samt att arbeta tillsammans med en extern part som utmanar tankebanorna.

– Många var frågande till en början när vi började sätta oss själva under lupp och förändra givna saker. Vi tog hjälp av en extern konsult, vilket jag rekommenderar när det handlar om ett sådant här förändringsarbete. Resultaten kommer, även om det tar tid. Allt sker inte över en dag, och det finns en fara i att gå för fort fram. Vill man minska sina lager gör man inte hela minskningen direkt utan successivt. Man måste vara envis och uthållig. När resultaten väl kom för oss tror jag att personalen fick en kick.

Vad är ledordet?
– Nytänkande.

Text: Joakim Gerhardsson
Foto: Christian Ljung