Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2015-01-24

Setra Plusshus bygger för framtiden

Kostnadseffektivt, flexibelt och kundoptimerat. Marknadens efterfrågan är tydlig. Nu ska det nya typhuskonceptet för Setra Plusshus fylla behovet av smarta och snabba bostäder med kvalitet.

 

Tänk dig att du bygger ett bostadsområde med byggklossar. Som du flexibelt anpassar efter dina krav, och där samma planlösning kan bli en fristående villa, ett radhus eller ett kedjehus.

– I korthet handlar det helt enkelt om mycket bostad för pengarna, säger Hans Åkesson, marknadschef för Setra Plusshus, och fortsätter ringa in själva konceptet:

– Vi har tagit fram husmodeller och lägenhetstyper som passar marknadens krav och förväntningar. I första skedet handlar det om färdigritade småhus som kan anpassas till radhus, kedjehus eller fristående villa. De är marknadsmässiga och optimerade redan i fabrik, vilket effektiviserar och förenklar byggprocessen samt kortar tiden från beställning till inflyttning avsevärt.

Processen går att likna vid att bygga med leksaksklossar. Moduler sätts ihop på olika sätt beroende av hustyp och behov. Installationerna av kök och badrum ser likadana ut, men storleken varierar.

Stor efterfrågan
För omkring ett och ett halvt år sedan inleddes projektet med att ta fram typhuskonceptet. Men tankarna föddes flera år innan dess.

– Under ett arbete med att skapa goda exempel tog vi fram egna husmodeller. Då var de inte tänkta att realiseras, men efter ett tag frågade vi oss själva om någon faktiskt skulle vara sugen på att köpa de där hypotetiska husmodellerna. Nu, när vi har ett koncept klart, är frågan annorlunda. Nu undrar vi hur mycket vi egentligen kommer att sälja, säger Hans.

För efterfrågan är stor. Omkring 70 procent av de nuvarande Plusshusprojekten som är i ett tidigt skede är baserade på typhuskonceptet som är anpassat för grupphusbebyggelse.

– Vår målgrupp för typhusen är kunder som vill förenkla och effektivisera processen med att forma ett nytt område, förklarar Hans och fortsätter:

– Nu har vi ett gjutet koncept där grundarbetet är gjort. Där produkterna är färdigritade och prissatta. Och där Jessica Becker, vår egen arkitekt, kan hjälpa till att forma och vässa det ytterligare efter behov.

Jessica har varit ansvarig arkitekt för typhuskonceptet. Hon kom in under våren 2014, och blev snabbt högst delaktig i hela projektet.

– I första hand har jag varit med och tagit fram de här hustyperna, det här konceptet, men även arbetat med marknadsmaterialet inför lanseringen. Under den senaste tiden har det dessutom handlat om att träffa kunder, säger Jessica, som även hon märker av efterfrågan.

– Verkligen. Utöver det givna med att kostnader kapas tror jag att kunden uppskattar att kunna få väldigt snabb återkoppling. För en positiv sak med de här typhusen är att de är färdigprissatta.Vi kan säga till kund att ”här är femton enheter och ungefär den här prisnivån ligger det på”. Redan efter en dag. I stället för att de ska vänta på en offert som kan ta flera veckor.

Jessica berättar om en spännande tid. Från det att hon klev in för knappt ett år sedan. Till det att hon nu är med och träffar kunder som valt typhuskonceptet.

– Det känns otroligt roligt att vara med i den här processen. För det känns helt rätt på alla sätt! Från dag ett har vi vässat och skruvat på konceptet för att få det så bra som möjligt ur produktionssynpunkt för att kapa tider och kostnader. Utmaningarna har ju varit att faktiskt ta fram en produkt som är flexibel och som marknaden vill ha. Och som samtidigt är resurseffektivt. Det känns fantastiskt kul att vi verkligen lyckats!

Småhusen var först ut, och den första inflyttade bostaden som baserats på typhuskoncepten väntas stå klar någon gång under 2015. Nästa steg är att utöka typhuskonceptet till flerbostadshus. Och det finns även diskussioner om hotell, studentboenden och förtätningsprojekt.

– Tanken är densamma. När det kommer till flerbostadshus tar vi fram en rad olika lägenhetsstorlekar som vi plockar fram på samma sätt genom klossprincipen. Installationen ser likadan ut. Det ska fortfarande vara produktionsvänligt där den stora upprepningseffekten kapar kostnader. Att erbjuda en väldigt bra produkt för en mindre peng, säger Jessica Becker.

Hans Åkesson fyller i:

– Vi kommer ju skruva och vässa det här konceptet. Det är levande. Vi kommer fylla på med produkter och modeller och inte låsa oss vid en viss typ av husmodell. Sortimentet byggs på allt eftersom och då får vi även mer att plocka ifrån. Men konsten är att erbjuda mångfald med få byggklossar. 

Klart är att intresset bland potentiella kunder är stort. Att på ett tidseffektivt och smidigt sätt bygga bostäder som ändå kan anpassas efter ett områdes förutsättningar och sammanhang. Att göra någonting unikt med hjälp av något som går snabbt och kostar lite pengar.

– Marknaden har verkligen efterfrågat det här. Vi blir väldigt effektiva i att hjälpa vår kund, sedan blir vi även effektiva i våra fabriker. Vi investerar i vår egen framtid genom att göra det här, avslutar Hans Åkesson.

Text: Joakim Gerhardsson
Grafik: Mediacad