Genom pyrolystekniken kan sågspån omvandlas till flytande bio-olja.

2017-06-21

Setra får investeringsstöd för bio-olja

Setra har beviljats 117 miljoner kronor i investeringsstöd för att bygga en pyrolysanläggning för bio-olja. Pengarna kommer från Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet, vars stöd går till klimatsmarta projekt som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

– Det här är en fantastisk utvecklingsmöjlighet där vi får ut mer av vår råvara och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Det ligger helt i linje med vårt långsiktiga mål att utveckla nya och hållbara produkter, säger Setras vd Hannele Arvonen.

Anläggningen ska ligga vid Kastet sågverk i Gävle. Pyrolystekniken går ut på att omvandla fast biobränsle, i Setras fall sågspån, till det flytande bränslet bio-olja. Oljan kan ersätta fossil olja och användas för att producera biodrivmedel, vilket behövs för att skapa en fossilfri transportsektor.

Pyrolysanläggningen ska kunna producera i storleksordningen 26 000 ton bio-olja per år.