Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2018-06-21

Tre trätrender

Setras marknadsdirektör, Olle Berg, känner av stämningen på trämarknaden.

1. Sträng vinter ger god efterfrågan

Den långa kalla och snörika vintern har inneburit stora problem med timmerförsörjning i Sverige, Finland och Baltikum. Produktionstakten har generellt varit liten i förhållande till efterfrågan. Det har i sin tur drivit upp trävarupriserna på alla marknader. Timmerbalansen har sakta blivit bättre men tappet från i början på året kommer troligen inte kunna tas igen under första halvåret av 2018. Efterfrågan är god för svenska och finländska producenter främst beroende på att det saknas ryska varor på marknaden. Den fortsatt goda konsumtionen globalt i kombination med måttlig produktion gör att vi ser fortsatt positivt på 2018.

2. Byggtakten dämpas

Den svenska marknaden har haft en stark konjunktur under 2016 och 2017 där byggnationen legat över 60 000 enheter/år. 2018 väntas en viss dämpning och kanske har vi sett toppen av denna högkonjunktur. Den främsta orsaken är turbulensen på bostadsmarknaden. Nya amorteringskrav i kombination med förväntade räntehöjningar medför en osäkerhet för framtiden. Det har redan visat sig i bland annat fallande bostadspriser framförallt i storstadsregionerna.

3. Vilja att öka träbyggandet

Hur riksdagsvalet i september kommer påverka marknaden och branschen är svårt att säga. Positivt för branschen är att alla partier verkar vara överens om att vi måste fortsätta bygga fler bostäder för att möta det underliggande behov som finns. Dessutom är partierna i stort sett eniga om att det är bra att utveckla träbyggandet. Detta garanterar för en positiv och långsiktig utveckling för branschen och träbyggandet.

Dessutom

är Setra i full färd med att färdigställa en komponentfabrik i Långshyttan som ska börja sina leveranser under hösten 2018. Vi har även påbörjat etableringen av en KL-trä fabrik i Långshyttan. Den beräknas stå klar under 2020. I Hasselfors installerar vi ett nytt justerverk med integrerad hyvel. Det här gör att vi har en ambition att öka våra volymer av förädlade produkter med 20–25 procent för en kommande treårsperiod.