Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2019-05-02

Tre om trä

Den pågående digitaliseringen handlar inte bara om att banker och butiker flyttar ut på nätet. Den omfattar även våra kanske mest traditionella näringar som till exempel skogs- och sågverksindustrin. Vi lät tre branschrepresentanter dela med sig av sina tankar kring det som nu sker.

Fredrik Klang, Skogsbrukschef Sveaskog:

"Digitaliseringen ger stora möjligheter att öka värdet från skog till kund"

Digitaliseringen betyder otroligt mycket och ger oss stora möjligheter att öka värdet från skog till kund. Vi arbetar sedan länge med digitala verktyg och har till exempel haft en fantastisk stor nytta av digitala kartor och geografiska informationssystem, GIS, som ger oss möjlighet att samla och lagra geografiska data och information om vår utspridda råvarubas. De digitala verktygen möjliggör ett mer precisionsinriktat arbete och jag ser en stor potential på virkesflödessidan. Här kan de hjälpa oss att arbeta med kundstyrning på ett bättre sätt där vi kan styra specifika produkter mot våra sågverkskunder. Med hög precision och på ett hållbart sätt kan vi varsamt lyfta ut träd ur skogen vilka förädlas till produkter som efterfrågas på en världsmarknad.

Linda Eriksson, Skogsdirektör Skogsindustrierna

"Det är en fördel när data följer med hela vägen, från skog till industri"

Med nya digitala planeringsverktyg kommer vi att kunna vara flexiblare att göra rätt åtgärder på rätt sätt och på rätt ställe. Här har vi hittills varit begränsade av våra avdelningsgränser och inte nyttjat skogen till fullo. Genom att skapa så kallade "digitala staket" blir det även enklare att på ett bättre sätt ta hänsyn till kultur- och naturmiljövärden. Det finns också en stor mängd data som
vi samlar in när det gäller skogen, men inte använder på ett optimalt sätt. Det är en fördel om den här informationen kan följa med
hela vägen, från skogen via transporterna och in i industrin. När kedjans alla delar kommunicerar med varandra finns det potential att öka effektiviteten och få högre förädlingsvärden.

Anders Lycken, Forskare Rise - Research Institutes of Sweden

"De digitala verktygen möjliggör uppföljning på en nivå som vi tidigare bara drömt om"

Digitaliseringen gör det möjligt för sågverken att förbättra sin process och få veta varifrån råvaran kommer och vart de färdiga produkterna tar vägen. Här är spårbarheten viktig, vilket innebär att man måste hålla ordning på stockar, block och plankor genom hela processen. Inte bara för en batch, utan för varje enskild individ. De digitala verktygen möjliggör även uppföljning på en nivå som vi tidigare bara drömt om. Man kan få bättre kontroll på vad vissa stocktyper ger för utfall och gå vidare från sågen ut i skogen och beställa timmer av en viss kvalitet, dimension och längd. Genom att göra mätningar där man tittar, jämför och tar hänsyn till fler delar i processen blir det möjligt att förfina produktionen och skapa en större medvetenhet kring olika samband.

Text: Katarina Brandt