Pyrocell

Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. I Pyrocells pyrolysoljeanläggning vid Setra Kastets sågverk i Gävle förädlas sågspånet till bioolja, som sedan vidareförädlas i Preems raffinaderi i Lysekil.  

Det är en komplett värdekedja från skog till förnybart drivmedel.


Nu kan du tanka flytande sågspån på en tankstation
nära dig!

 

Vänligen acceptera cookies för att se detta innehåll.

Ändra cookiesinställningar

International Sustainability & Carbon Certification

Pyrocells pyrolysoljeproduktion är hållbarhetscertifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

ISCC-logo-Pyrocell.png

Försäljning av pyrolysolja

Pyrocell erbjuder försäljning av testvolymer för er som vill prova vår bioolja. Beställ här  >

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?