Brist på limträ: vad beror det på och när blir det bättre?

Daniel Halvarsson, Setras affärsområdeschef för bygglösningar och komponenter, konstaterar att det senaste året har kännetecknats av en mycket hög efterfrågan på träprodukter, både i Sverige och utomlands. För limträ är situationen extraordinär.

– Vi ser en enorm konsumtionsökning. Det är förstås positivt för oss och vår inriktning på grönsamma affärer. Men baksidan av myntet är att det för närvarande råder råvarubrist på hela marknaden, säger Daniel Halvarsson.

Vad betyder det här för Setras kunder?

I vanliga fall är vi kända för att ha Sveriges kortaste leveranstider på limträ. Vår fabrik i Långshyttan brukar bara behöva sex dagar från order till leverans, men just nu klarar vi tyvärr inte det målet.

Finns det någon ljusning i sikte?

Ja. I hela värdekedjan jobbar vi hårt för att lösa det här problemet. Vi ser att kapaciteten kommer att vara reducerad fram till sommaren, men i början av hösten räknar vi med ökad tillgång till råvaran och således en ökad leveranskapacitet till våra kunder igen.

Vad talar för att läget är bättre om några månader?

Vi säkrar just nu råvara ända ut från skogen och in till våra sågverk. En fördel som Setra har är att vi själva kontrollerar hela processen från sågverk till färdig limträprodukt. Under sommaren satsar vi bland annat extra resurser på att optimera produktionen ute på sågverken.

Vilka kunder berörs av leveransproblemen?

Nästan alla våra limträprodukter säljs på den svenska marknaden. Våra limträbalkar används i allt från skolor och bussgarage till andra större byggprojekt. Många av produkterna går även till bygghandeln, där de bland annat säljs till slutkonsumenter som renoverar hus eller bygger altaner.

Varför har bristsituationen uppstått?

Efterfrågan på limträ är stor inom byggsektorn, där aktiviteten är hög runt om i landet. Samtidigt har det tryck från bygghandeln som vi brukar se i maj tagit fart mycket tidigare i år. Allt tyder på att det är en effekt av coronapandemin. Vi har tillbringat mer tid hemma, och många svenskar har omfördelat pengar från resande till husrenoveringar och sommarstugor.

Text: Lena Lidberg

Publicerad: 2021-05-25

Bra att tänka på när du beställer limträ:

  • Setras leveranstider är just nu längre än normalt.

  • Vi kommer att återgå till normal leveranskapacitet (sex dagar) så snart som möjligt.

  • Setras bedömning är att det sker i början av hösten.

NB-0521Daniel-Halvarsson.jpg
Daniel Halvarsson, affärsområdeschef för bygglösningar och komponenter på Setra.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?