Limträbord

Tänk att äta middag kring ett hemmasnickrat bord, som dessutom bara blir vackrare av väder och vind.

Ta hjälp av den här guiden från Svenskt Trä och fråga efter limträ från Setra hos din bygghandel.

 

Stort tack till Svensk Trä för inspiration. Läs mer på byggbeskrivningar.se/limtra

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?