Träkvalitet och sortering

Träkvalitet och sortering

Vilken kvalitet trävarorna får är kopplat till var skogen har växt. Setra använder timmer från skogar i norra och mellersta delen av Sverige, vilket ger en tätvuxen och fin struktur på produkterna. Se exempel på våra kvaliteter nedan. 

Setra kvalitet

Setra arbetar ständigt med kvalitets- och sorteringsarbete och har en hög takt på investeringar för kamerasortering. Merparten av Setras sågverk har denna teknik installerad vilket leder till en jämn och stabil kvalitet. Det ger också möjlighet till att hantera specialanpassade kundunika produkter och sorteringar på ett säkert och smidigt sätt.  

Sortering

Setras sortering av virke grundar sig ur de standard för handelssortering som utvecklats från 1870- talet fram till idag. Man bedömer ett virkesstyckes egenskaper såsom kvistar, kådlåpor, snedfibrighet, vresved, svampangrepp, missfärgning, sprickor, barkdrag, toppbrott, kådved, deformation, hanteringsskador, vankant, lyra, tjurved, vattved, insektsskador, måttavvikelser mm.

 Kvistbilder

Setras sortering och kvalitet är unik för oss och våra produkter, liksom andra tillverkare har sina egna. Här nedan visas några generella exempel på kvalitets sorteringar och benämningar enligt gamla och nya standards.  

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?