Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK
Trikåfabriken är en tegelbyggnad från1929 som fått en påbyggnation med trästomme i fem våningar. Bild: Tengbom

Byggande på hög nivå

Om du ska bygga nytt, bygg på höjden och bygg i trä – det menar Timber on Top, ett samverkansprojekt som främjar hållbar stadsutveckling och en klimatneutral byggindustri.

Samverkansprojektet Timber on Top samlar byggbranschen; från arkitekter, fastighetsägare och entreprenörer till kommuner, konsulter och leverantörer för att skapa en kunskapsplattform kring hur man bäst gör tillbyggnader i trä ovanpå befintliga fastigheter. Den samlade kunskapen om metoderna har synliggjort flertalet fördelar med detta byggnadssätt.

Tomas Alsmarker är projektledare för Timber on Top.
– Trä är ett cirkulärt material som dessutom har låg vikt, vilket gör det möjligt att bygga flera våningar på en befintlig byggnad. Det är lättare att bygga industriellt i trä på trånga arbetsplatser jämfört med andra metoder och man kan utforma detaljer och annat så att de blir lätta att både montera och nedmontera. Vid allt byggande måste man tänka i cirkulära material, i cirkulär design och utgå från det redan byggda. Hur gör man det? Jo, genom att bygga ’on top’ istället för ’on ground’.

Påbyggnader med biobaserade material som trä kan bidra till att minska resursslöseriet i byggsektorn och utöka möjligheterna till fler bostäder där det saknas byggbar mark. Timber on Top undersöker dessa möjligheter ur en mängd aspekter i åtta arbetspaket med olika inriktningar, som de hållbara, ekonomiska och sociala delarna i byggmetoden.

Projektet har ett stort antal samarbetspartners, bland annat flera kommuner. Jessica Becker är arkitekt med inriktning på trä och projektkoordinator på föreningen Trästad, en av organisationerna som står bakom Timber on Top.

– Alla kommuner tampas med de här frågorna, klimatfrågan och övergången till cirkulärt och biobaserat byggande. Flera städer arbetar aktivt med en förtätning av innerstadsområden och upprustning av miljonprogrammen. Vi upplever ett stort intresse från kommunerna. Att bygga i trä på befintliga byggnader är en bra metod för att jobba med en hållbar och klimatsmart stadsutveckling, säger hon. Tomas Alsmarker tror att kunskapsbanken kan vara till stor hjälp vid framtidens stadsplanering:

– Kommunerna strävar mot en klimatneutral byggsektor. Timber on Top kan bidra till hur man når målet för ett klimatneutralt Sverige år 2045. Webbplatsen timberontop.se kan vara utgångspunkten för exempelvis en kommun eller en byggherre när man planerar och kalkylerar ett påbyggnadsprojekt och hur man tänker i en cirkulär affär, säger han.

BRF Glitne, radhusen som byggts på taket till Utopiagallerian i Umeå och de moderna kontoren högst upp i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad i Stockholm är exempel på uppmärksammande påbyggnader i trä. Timber on Top har arbetat med båda projekten.

Jessica Becker och Tomas Alsmarker berättar:
– De åtta arbetspaketen som tagits fram hittills och som finns tillgängliga på timberontop.se är en grund, en plattform att utgå ifrån. Kommuner, byggherrar och andra aktörer behöver inte börja med ett ”blankt papper” utan från den kunskap som tagits fram i de olika arbetspaketen.

Det är föreningen Trästad som erbjuder kunskapsplattformen och som utgör ett nav för återföring av erfarenhet och kunskap från projekten till de olika arbetspaketen.

– Varje nytt påbyggnadsprojekt kan påbörjas från ett lite bättre kunskapsläge. Timber on Top fungerar som en ”open source”. På så sätt blir kunskapsplattformen också mycket mer levande, säger Jessica.

Text: Hanna Melin
Bild: TengbomPublicerad: 2021-10-14

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?