Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Certifiering av konstruktionsvirke - så funkar det

Vad krävs för att bli certifierad tillverkare av konstruktionsvirke? Och finns det flera standarder att hålla koll på? Mattias Rydh på RISE Träteknisk utvärdering jobbar just nu med certifieringen av Setras nya produkter i Hasselfors. Här förklarar han vad som gäller.

Konstruktionsvirke är noga kontrollerat virke som används för bärande konstruktioner. Du som användare ska kunna lita på att materialet håller en viss styrka och därför delas det in i hållfasthetsklasser. Tillverkaren måste få sin produktion och engenkontroll certifierad, vilket RISE kan hjälpa till med.

Hur ser certifieringen för den europeiska marknaden ut?

– Sortering av virke för Europa görs enligt en standard som heter EN 14081. Den ställer krav på att sågverket har ett dokumenterat kvalitetssystem där tillverkningsprocessen är beskriven och vilka tillverkningskontroller som görs. Det är alltså inte själva sorteringsmaskinen som godkänns utan sågverkets egenkontroll, säger Mattias Rydh.

 Sorteringsmaskinen som Setra köpt till Hasselfors har genomgått omfattande provningar och beräkningar enligt EN 14081 för att säkerställa att den fungerar rätt. Vid varje installation görs sedan en verifierande provning för att se att själva installationen har blivit rätt utförd.

– Då görs ett mindre provuttag i den högsta hållbarhetsklass som man vill ha maskinen godkänd för. I de flesta fall är den C30, men i Hasselfors spänner man bågen och gör provningen på C40, vilket är en högre hållfasthetsklass än normalt, säger Mattias Rydh.

Setra Hasselfors vill även certifiera sig för den australiensiska marknaden. Här är upplägget annorlunda och det ställs större krav på de enskilda sågverken som kontinuerligt under produktionen ska ta ut några virkesstycken och göra uppföljande internprovningar, oavsett hållfasthetsklass.

– Setra har köpt in en provningsmaskin till verksamheten i Hasselfors för att kunna genomföra dessa löpande provningar. Det är frivilligt om man vill ha ett certifikat och tredjepartskontrollbesök, men det är någonting som rekommenderas.

Vad har du fått för intryck av det nya justerverkshyvleriet i Hasselfors?

–Det är väldigt fint och har en av landets största sorteringsanläggningar vilket gör att det ska bli roligt och intressant att komma ut och göra kontrollbesiktningar. Jag ser också fram emot att genomföra certifieringen för Australien och kommande provningar. Det är bara några enstaka sågverk i Sverige som sorterar för den marknaden, så det är inte varje dag vi får ett sådant uppdrag, avslutar Mattias Rydh.

Vad gäller för den amerikanska marknaden?

USA har ett eget system för hållfasthetssortering som inte handhas av RISE. Det är mer produktorienterat och bygger på månatliga besök av representanter från det amerikanska ackrediteringsorganet Timber Products Inspection, Inc som gör stickprov ur virkespaketen för att säkerställa att de uppfyller kraven. Konstruktionsvirket från Hasselfors är redan certifierat för den amerikanska marknaden och Setra förbereder de första leveranserna. 

Text: Katarina BrandtPublicerad: 2020-12-17

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?