Experten: Därför är framtidens byggande cirkulärt

Cirkularitet inom byggbranschen är en viktig pusselbit för att vi ska nå klimatmålen. Här delar Amanda Borneke, konsult på Sweco, med sig av sina bästa tips på hur ni som byggföretag kan få in cirkularitet som en naturlig del i verksamheten.

– Vi behöver få in mer biobaserat material i byggbranschen och jobba mer med återbruk och hållbarhet. Där har trä en naturlig plats då träbyggnader mycket enklare går att bygga på, om eller till.

Det menar Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco. Trots att hon ser en positiv förändring sedan hon började som hållbarhetscoach i rivningsbranschen 2016, så finns det fortfarande mycket kvar att göra.

– Både fastighets- och byggbranschen måste kravställa återbruk redan i entreprenaden, så det blir en naturlig del i processen, säger Amanda.

NB-feb-2023-Amanda-Borneke-2.jpg

 

Avfall blir allt mer en resurs

För att cirkularitet ska fungera optimalt, behöver hela branschen samarbeta så att snabba matchningar kan ske och de delar som efterfrågas kan återbrukas direkt istället för att mellanlagras.

– Här har digitaliseringen hjälpt till. Det finns i dag cirka 15 olika produktbanker där material registreras för återbruk, men drömscenariot vore att rivningsföretagen och byggvaruhandeln började samarbeta så att du direkt vid inköp kan välja om du vill köpa ett nytt eller ett återbrukat fönster med upp till 97 procent mindre klimatpåverkan.

Det har även kommit ett flertal digitala tjänster som redan vid ritstadiet visar kostnader och klimatpåverkan för en viss typ av design och underlättar resurseffektivt byggande.

– Under 2023 kommer vi allt mer se ett skifte där avfall inte ses som en kostnad utan som en resurs med ett ekonomiskt värde. Återbruket kommer även att flytta utomhus till landsskapsmiljön när buskar samt träd planteras om istället för att kasseras, siar Amanda.

 

Text: Sara Schröder och Marie Karlsson
Foto: Erik Thor

Publicerad: 2023-02-20

Amandas tips till byggföretag

  1. Inventera. Det allra första steget är att göra en inventering av allt material som finns i fastigheterna. På så sätt bygger ni en produktkatalog där ni kan söka efter material till nya projekt.

  2. Ta ansvar. Enda sättet att öka återbruksgraden i branschen är att även göra det själv. Så börja att bygga in återbrukat material i alla projekt.

  3. Kravställ. Ha med återbruk i entreprenaden som ett krav redan i upphandlingen.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?