Setra använder sina egna biobränslen till värmeproduktion vid anläggningarna och producerar även fjärrvärme till lokalsamhället. Det största användningsområdet för bioprodukterna är som råvara till pappers- och massaindustrin.

Förnybar energi från sågverken

I träindustrin tas hela stocken tillvara. Bland Setras produkter finns spån, bark och flis som omvandlas till bland annat samhällsnyttig bioenergi.

Spån

Sågspån används bland annat som biobränsle i värmeverk och råvara till pellets. Setras delägda bolag Pyrocell förädlar även spånet till pyrolysolja (bioolja) för biodrivmedelsproduktion.


Bark

Bark används i första hand som biobränsle, antingen i ren form eller i bränslemixer.


Torrflis

Torrflis är bortkapade bitar från torkat virke. Den höga torrhalten gör flis till ett högvärdigt bränsle till värmepannor, värmeverk och spannmålstorkar.


Bränslemix

Mixen skräddarsys efter kundens behov och är baserad på bark, torrflis och råspån.


Framtidens pellets

Setra bygger en egen tillverkning av industripellets. Råvaran kommer vara den bästa tänkbara med torrflis och spån från limträ-, KL-trä- och komponenttillverkning i Långshyttan.


Hållbart

Setras produktionsenheter är certifierade enligt PEFC och FSC® och kan därför erbjuda certifierade trävaror och bioprodukter. Biobränslena har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten, vilket innebär att de klassas som hållbara.


Publicerad: 2024-01-16

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?