Kvarteret Lumi i Uppsala får tre nya våningar

En betongbyggnad från 1975 ska under det närmaste året förvandlas till ett toppmodernt och mer hållbart kontorshus.

Omvandlingen görs av Vasakronan, som äger och förvaltar fastigheten. I färdigt skick får kvarteret Lumi i Uppsalas Södra city tre byggnadskroppar som binds samman av en ljusgård. Totalt skapas sju våningar med öppen och ljus kontorsyta.

Bland annat görs en påbyggnad med tre våningar – utan att grundläggningen förändras. Lösningen är att demontera en mycket tung betongfasad och ersätta den med betydligt lättare material.

– Genom att satsa på bjälklag i KL-trä i stället för betong sparar vi vikt. När vi samtidigt demonterar betongfasaden behövs det ingen grundförstärkning, förklarar Vasakronans projektchef Jonas Wahlström.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vid byggprojekt sköter företaget inköp och produktion i egen regi, i samarbete med egna konsulter. Upphandlingsdialogen berör ett stort antal parametrar, däribland hållbarhet, digital mognad, geografisk närhet och leveranssäkerhet.

– Det är viktigt att vi har leverantörer som skapar trygghet för oss som kund, och det var ett av skälen till att vi valde Setra. Ett annat skäl var att Setras medarbetare var väldigt behjälpliga, tydliga och lösningsorienterade i våra anbudsgenomgångar. Dessutom uppfyllde Setra våra tekniska krav kring bland annat materialvikt, säger Jonas Wahlström.

Totalt kommer Setra att leverera 1 200 kubikmeter KL-trä och limträ till projektet. Lumi väntas stå inflyttningsklart under första kvartalet 2024 och de två största hyresgästerna blir medicinteknikbolaget Gyros Protein Technologies och Försäkringskassan.

 

Text: Lena Lidberg
Illustration: Vasakronan/Walk the room

Publicerad: 2023-02-20

Projektfakta

Byggherre: Vasakronan
Typ av byggnad: Ombyggnad av kontorsfastighet med plats för butiker, restaurang och annan service i gatuplanet.
Bruttoarea: Cirka 21 000 kvm
Byggår: 2022–2024
Plats: Södra city, Uppsala. Mellan Resecentrum och Fyrisån.
Arkitekt: Anders Tväråna, White Arkitekter
Entreprenör: Delad entreprenad.
Byggmaterial: Bland annat korslimmat trä och limträ. Stora delar av den befintliga byggnaden demonteras och återanvänds, däribland gipsväggarna.

"Det är viktigt att vi har leverantörer som skapar trygghet för oss som kund, och det var ett av skälen till att vi valde Setra"

Jonas Wahlström, projektchef Vasakronan

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?