Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Material för miljön

I Borlänge finns Sveriges första koldioxidneutrala småhus. Valet av byggmaterial har styrt hela designprocessen, vilket bland annat innebär att bottenplattan är gjord av KL-trä i stället för betong.

Det nyligen färdigställda huset Vil­lazero väcker stor uppmärksamhet, inte bara i Sverige utan även internationellt. Första spadtaget togs i juni i fjol och sedan dess har besöksgrupperna flockats vid det nydanande trähuset i villaområdet Paradiset i Borlänge.

Idén föddes för snart två år sedan inom ett samarbetsprojekt i Dalarna. Syftet var att testa mer klimatsmarta byggtekniker.

– Den faktor som har störst miljö­påverkan på ett bygge är materialvalen, framhåller Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna och en av initiativtagarna.

I arbetet med Villazero har arkitekt­kontoret därför vänt på hela designpro­cessen. Materialen har haft huvudrollen, medan formgivningen har följt i nästa led. Resultatet är att både husgrunden, väggarna och yttertaket består av trä. Även isoleringen är gjord av cellulosa och träfiber.

Just bottenplattan hör till villans ban­brytande delar. I stället för betong har projektgruppen använt massivt KL­trä från Setras fabrik i Långshyttan.

– Från början fanns viss oro för fuktproblem, men nu har vi en lösning med ett fuktskydd ovanpå träet. Utveck­lingen kommer att följas under flera år – hela huset är fyllt av sensorer som ger oss stora mängder data över tid, berättar Gabriella Hagman.

ext-VillaZero_Interior.jpg
Invändig träkansla i Villazero.


Redan innan byggstarten stod det klart att Villazero ska vara mer än ett vis­ningshus. En av initiativtagarna har själv valt att köpa villan och bosätta sig där.

– Jag är både beställare och slutkund, förklarar Gunnar Jönsson, vd för Fiskar­hedenvillan som varje år levererar cirka 700 småhus till beställare i Sverige, Norge och på Åland.

Både han och Gabriella Hagman kon­staterar att Villazero ger viktiga kunska­per inför framtiden. Bägge är övertygade om att klimatneutralt byggande snart blir en självklarhet.

– Vid sidan av materialvalen är det husets energiförbrukning som har störst klimatpåverkan. Därför ska Villazero vara ett så energisnålt och yteffektivt hus som möjligt. Ett exempel är att solceller på taket bidrar till både uppvärmning, varmvatten, hushållsel och tankning av elbil. Utöver det ska solcellerna även generera lite överskottsel, säger Gunnar Jönsson.

Bakom Villazero ligger många timmars klimatberäkningar och komplexa över­väganden. Gruppen bakom Villazero har dessutom utmanat branschen med ytterligare en dimension. För första gången har ett helt bygglag med bland annat snickare, plåtslagare och elektriker bestått av kvinnor.

– Det är en viktig satsning för att dis­kutera den ojämställda byggbranschen och visa på kvinnliga förebilder, säger Gabriella Hagman.


Text: Lena Lidberg
Bild: VILLAZERO

Publicerad: 2022-06-01

VILLAZERO

VILLAZERO är ett samarbete mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter Dalarna och Structor Byggteknik Dalarna, med Byggpartner som entreprenör.

ext-ViilaZero-Gabriella-Hagn´man-pf.jpg

"Störst miljöpåverkan har materialvalen"

Gabriella Hagman,
vd Mondo Arkitekter Dalarna

 

ext-ViilaZero-Gunnar-Jonsson-pf.jpg

"VILLAZERO ska vara energisnålt"

Gunnar Jönsson,
vd Fiskarhedenvillan


Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?