Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK
Intresset för att bygga i trä ökar kraftigt menar Gerben Dijkman, inköpsansvarig på hyvleriet Heuvelman Hout. Här tillsammans med Setras säljare Roland Persson.

Nederländerna tar höjd för ökat träbyggande

Efter några tuffa år i finanskrisens bakvatten har byggandet i Nederländerna återigen tagit fart. Städerna i det redan så tätbefolkade landet växer och lyftkranarna har blivit en naturlig del av stadssiluetten. Samtidigt ökar även intresset för att bygga i trä. Inte minst eftersom miljö och hållbarhet har fått ett allt större fokus liksom möjligheterna att effektivisera byggprocessen.

Solen hänger blekvit över slätterna och långt i fjärran flyter himmel och jord samman i ett töcken. Snö tillhör ovanligheterna i det kustliga lågland som kännetecknar Nederländernas geografi. Därför är allting lite upp och ner denna dag när Kung Bore valt att linda in landet i ett drygt två decimeter tjockt snötäcke.

– Så här mycket snö har vi inte fått på många år, säger Gerben Dijksman när vi sent omsider anländer till hyvleriet Heuvelman Hout i den lilla staden i Ouderkerk a/d IJssel.

Stark efterfrågan på byggkomponenter

Gerben är inköpschef på Heuvelman Hout som är en av Setras största kunder i Nederländerna. Hyvleriet köper sågade trävaror från Setras tre gransågverk i Hasselfors, Heby och Färila. I snitt blir det ett lastbilslass per dag som når hyvleriet via den smala väg som slingrar sig parallellt med floden Hollandse IJssel.

– I spåren av finanskrisen 2008 backade Nederländernas ekonomi ordentligt vilket också drabbade byggindustrin. Nu skjuter byggandet i höjden igen och efterfrågan på byggkomponenter har ökat under de senaste åren, berättar Roland Persson som är säljare på Setra med ansvar för Benelux.
Nederländernas ekonomi är till stor grad baserad på import av råmaterial som förädlas till färdiga produkter som sedan säljs vidare. Och just förädling är Heuvelman Houts paradgren, oavsett om det handlar om att hyvla, impregnera, kapa, måla, fingerskarva eller kundanpassa på något annat sätt. Hyvleriet erbjuder skräddarsydda lösningar för varje kund och har positionerat sig på marknaden med sin effektiva, orderstyrda produktion.

Leverantörerna handplockas till varje produkt

Heuvelman Hout har främst inriktat sig på att sälja produkter som håller en hög kvalitet. Det säkerställs genom att de själva hyvlar och förädlar sina trävaror. Leverantörerna kommer i huvudsak från Sverige, Finland, Tyskland och Ryssland och handplockas utifrån hur väl de kan leverera råvara som går i linje med hyvleriets produktion. Efter bearbetning i hyvleriet säljs varorna som färdiga byggsatser till bland annat industri- och prefabkunder, fönster- trapp- och takstolstillverkare och tillverkare av trädgårds­bodar och förråd.

– Utvecklingen går mot att mindre arbete utförs på byggplatsen och mer i fabrik. Det har bidragit till att vi under de senaste åren haft en bra utveckling av vår affär mot industri- och prefabkunder som tillverkar färdiga byggkomponenter. Det är ett kundsegment som fått upp ögonen för trä i allmänhet och våra tjänster i synnerhet.

För att klara efterfrågan har företaget byggt ut anläggningen och investerat i en avancerad maskinpark med helautomatiserad utrustning, berättar Gerben.

Kunderna kräver certifierat trä

I Nederländerna är betong och tegel fortfarande de dominerande byggnadsmaterialen och i varje hus som byggs ingår endast cirka 2–4 kubikmeter trä. Om framtiden blir som Gerben Dijksman förutspår kommer den siffran att öka.
– Lättare konstruktioner, mer flexibla lösningar och snabbare byggprocesser tack vare högre prefabriceringsgrad talar för ett ökat träbyggande liksom det faktum att miljö och hållbarhet får ett allt större fokus. Våra kunder kräver ett hållbart skogsbruk och en hållbar virkes­handel och vill veta var produkterna de köper kommer ifrån. Därför är certifiering enligt FSC eller PEFC ett krav vi ställer på alla våra leverantörer.

Trots att Nederländerna är ett för­hållandevis litet land har man sedan länge varit en betydande kund för svensk sågverksindustri. Sveriges export av trävaror låg på 501 000 kubikmeter under första halvåret 2017, vilket är en ökning med 5 procent sedan samma period förra året.

– Det roligaste med att göra affärer med Heuvelman Hout och våra andra kunder i Nederländerna är att de generellt sätt är väldigt kunniga. Många har varit på praktik i Sverige och spenderat några månader på ett sågverk. De vet vad de vill ha och vilka krav de kan ställa, avslutar Roland Persson.

Text: Katarina Brandt
Foto: Magnus Laupa

Publicerad: 2018-03-14

"Lättare konstruktioner, mer flexibla lösningar och snabbare byggprocesser tack vare högre prefabriceringsgrad talar för ett ökat träbyggande" 


Trä tar plats i Amsterdam

Ett exempel på den växande trätrenden i Nederländerna är HAUT, ett 21 våningar högt bostadshus i vid floden Amstel i Amsterdam. Den spektakulära byggnaden är ritad av Team V Architects och med sina 73 meter blir det landets högsta bostadshus i trä.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?