Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK
Janne Johansson Vik och Olof Johansson, Setra Heby.

Nya idéer minskar energiförbrukningen

Ett av Setras viktigaste hållbarhetsmål är att minska energiförbrukningen. På anläggningen i Heby pågår ett intensivt arbete med att jaga läckage, se över dieselanvändningen och byta till LED-lampor. Under 2019 har medarbetarna lyckats sänka elkonsumtionen med hela 4,5 procent.

DET ÄR Måndag förmiddag och på Setra Heby har en ny, hektisk vecka tagit fart. Platschef Janne Johansson-Vik och platschefsassistent Olle Johansson rör sig över anläggningen och fångar snabbt upp nya idéer.

– Med motiverade och engagerade medarbetare råder det aldrig någon brist på förbättrings- förslag. Oftast är det vi i ledningen som blir en flaskhals, konstaterar Janne Johansson-Vik ödmjukt. Innan han rekryterades till Setra hösten 2017 drev han ett konsultbolag specialiserat på Lean, ständiga förbättringar och organisationsutveckling. Nu använder han sina kunskaper till att vässa produktionen inom Setra.

– Vårt arbetssätt bygger på att vi i ledningen finns med i den dagliga verksamheten. Vi ska vara experter på att lyssna, ställa rätt frågor och förstå vad som krävs för att kunna köra den här anläggningen ännu smartare, påpekar han. En hel del av det arbetet handlar om att mäta och minska elförbrukningen per producerad kubikmeter sågad trävara.

På god väg mot målet

Skogsindustrierna som helhet har målet att minska elenergikonsumtionen med 20 procent från år 2010 till 2020. Det är ett mål som även Setra har anslutit sig till och som är på god väg att uppfyllas.

– Här på Heby håller vi just nu på med en stor energikartläggning. Bland annat bryter vi ned elförbrukningen i mindre poster och mäter vad som drar energi på de olika avdelningarna, berättar Olle Johansson. Den främsta utmaningen finns på torkavdelningen. Där är ambitionen att minska kilowattimmarna genom att optimera torkprocessen.

– Torkningen är den mest energikrävande processen på hela anläggningen, vi har bytt styrsystem och gör löpande underhållsinsatser för att minska värmeläckaget, förklarar Janne Johansson-Vik. Parallellt med de större insatserna har medarbetarna på Setra Heby även sett över belysningen. Glödlampor har ersatts med LED-lampor, såväl på kontoret som i anläggningens stora magasin.

Bränslesnål körning

Men det är inte bara elanvändningen som sätts under lupp. Det pågår också en jakt på andra åtgärder, till exempel att minska dieselförbrukningen. Ett sätt är att koordinera lagren så att truckarnas körsträckor blir kortare. Ett annat är att satsa på utbildning i
eco-driving, alltså bränslesnål körning, och att gradvis byta till mer energisnåla fordon. Vissa idéer väcks på de dagliga så kallade pulsmötena, där varje avdelning avhandlar produktionsläget och eventuella avvikelser och störningar.

– Nyckeln är att så fort som möjligt identifiera och eliminera våra avvikelser, så att vi kan jobba bort allt det som inte skapar värde. Mycket är vunnet om vi till exempel hinner reparera saker innan de går sönder. Det är ett effektivt sätt att undvika stopp i
produktionen, säger Janne Johansson-Vik. Han betonar att ”framgång föder framgång”. Nya arbetssätt och ökad flexibilitet i organisationen har gått hand i hand med både energibesparingar och produktivitetsökningar.

– När medarbetarna märker att de kan vara med och påverka detaljerna ökar samtidigt deras engagemang. Här finns fler idéer än vad vi hinner genomföra,och vi ser även till att utbyta erfarenheter med våra andra anläggningar.


Publicerad: 2020-09-04

Grönsamma framsteg

Förbättringsförslagen för att minska elenergikonsumtionen, och sättet som Heby såg har satt detta i bruk är vad vi på Setra kallar ett Grönsamt framsteg, en satsning som gör nytta på flera plan.

Läs mer om våra grönsamma framsteg och hur vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck i vår hållbarhetsredovisning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?