Många har valt att renovera hemma under pandemin, vilket har gynnat träindustrin.

Nyfödd snickarglädje i pandemins spår

All den extra tid vi jobbat och levt hemma under coronapandemin har fått oss att börja rusta våra hem som aldrig förr. Olle Berg, EVP Marknad och Affärsutveckling på Setra, och David Hopkins, vd på den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation, analyserar läget.

– Först var det som att dra ner rullgardinen. Vissa länder stängde ju bokstavligen ner totalt. Men efter ett par månader hände något.

Det är med en viss förundran Olle Berg beskriver de speciella veckorna i våras då nästan all handel påverkades av coronapandemin. För när land efter land började öppna upp igen hände något oväntat. Vi började rusta hemma.

– Våra medlemsföretag började rapportera om en otrolig försäljning av terrass- och trädgårdsvirke i en utsträckning som de aldrig hade sett tidigare. Gör-det-själv sektorn blev träindustrins räddning under den här perioden. Tack vare den har inte pandemin haft den förödande effekt som många förutspådde, säger David Hopkins.

Permitteringar, månader av jobb hemifrån och inställda semesterresor gjorde helt enkelt att många valde att spendera pengarna på hemrenovering. Särskilt stark har effekten varit just i Sverige och Storbritannien.

Brist på trävaror

– Vi gick från en väldigt dyster utblick till en mycket mer positiv. Eftersom träindustrin sänkt sin produktion under mars och april hamnade vi gradvis i en obalans som fortsatte under sommaren och nu råder brist på trävaror, säger Olle Berg.

Situationen påverkas också av att konsumtionen av trävaror har tagit ordentlig fart i USA, pådrivet av låga räntor. Samtidigt har de kanadensiska sågverken sänkt sin produktion, varpå exporten från Europa över Atlanten ökat kraftigt.
– Den säsongseffekt som vi normalt brukar se för trävaror under fjärde kvartalet kommer troligtvis att kompenseras av den starka USA-marknaden och att Kinas behov av trävaror ökar igen. Det är en utveckling vi inte alls trodde på för några månader sedan, säger Olle Berg.

Även David Hopkins ser med tillförsikt på de närmsta månaderna. I England väntar en ny nedstängning under november men byggindsutrin kommer att få fortsätta arbeta.
– Boomen har sjunkit något men vi ser fortfarande mycket långa ledtider och brist på vissa varor. Det är till exempel ont om stommaterial nu lagom tills att den vanliga byggsektorn börjar arbeta igen.

 

Byggandet har saktat ner

En avgörande faktor för trävarumarknaden framöver är huruvida det storskaliga bostadsbyggandet tar fart. Byggbranschen har förhållandevis långa ledtider och pågående projekt har ofta kunnat fortsätta även under pandemin, tack vare att arbetet sker till stor del utomhus.
– Det är därför nedgången inte har märkts på en gång. Men byggbranschens orderingång är inte lika stark som tidigare och det kommer att påverka trävarumarknaden negativt om läget inte ändras. De flesta tror att vi får en bättre BNP-utveckling under 2021, men samtidigt är det utifrån en lägre nivå, säger Olle Berg.

I Storbritannien är efterfrågan på nya bostäder stor och regeringen driver på hårt i frågan.
– De vill få igenom ett omdebatterat förslag som skulle tvinga fler bostäder att byggas över hela landet. Vi får se hur det går, med det är i alla fall ett tydligt tecken på att man från politiskt håll menar allvar med att få igång byggandet, säger David Hopkins.

Han tror mycket på en ny policy som har införts för att sätta fart på renoveringar och åtgärder som förbättrar energiprestandan i bostäder.
– Tillsammans med hemmafixartrenden som pågår skulle det kunna innebära en verklig boom för virkesförsäljningen. Många hus i Storbritannien är i dåligt skick och behöver förbättras.

Bra förutsättningar oavsett Brexit

Parallellt med pandemin löper förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU.
– En hård Brexit skulle så klart vara ett hårt slag för Storbritannien och för träindustrin här. Men i praktiska termer är skillnaden liten jämfört med det avtal vår premiärminister vill förhandla fram. Oavsett hur det går kommer Storbritannien att vara en bra marknad för trävaror. Både vi och Svenskt Trä jobbar hårt för att fortsätta marknadsföra och utveckla trävarumarknaden här och jag tror inte att Brexit kommer att påverka det, även om det kan bli krångligare att förflytta varor rent generellt, säger David Hopkins.

Text: Linn Treijs

Publicerad: 2020-11-05

Olle Berg, EVP Marknad och Affärsutveckling på Setra.
David Hopkins, vd på Timber Trade Federation.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?