På jakt efter grönare transporter

Setras varor fraktas över hela världen och våra logistiklösningar är viktig del av affären, något som blivit särskilt tydligt under pandemin. Följ med vår logistikchef Maria Jansson bakom kulisserna när det stora transportpusslet ska läggas.

Den här historien kommer att sluta i Mizushima, i Japan, där plankor från Setra ska bli limträ som används i företaget Meikens produkter. Men den börjar någon helt annanstans – nämligen i skogarna mellan Sundsvall och Gävle, där tallen som planterades för omkring 70 år sedan växer.

Setra omsätter varje år trävaror för ungefär fyra miljarder kronor. En stor del, runt 65 procent, går på export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Att administrera och organisera all logistik kring detta flöde av varor – på ett sätt som dessutom ger så låg klimatpåverkan som överhuvudtaget är möjligt – är en komplex process. Inte minst transporterna, till sågverken och sedan vidare ut till kund, är nyckeln till en grönare och mer ekonomisk hantering av Setras produkter.

Och processen börjar som sagt redan i skogen, när smarta datasystem väljer vilka träd som ska skickas till vilka sågverk. Till att börja med väljer Setra alltid upptagningsområde för råvaran så nära sågverket som möjligt. Det ger kortast transporter och därmed minst utsläpp. Sedan många år tillbaka jobbar man också enligt det så kallade Bergslagskonceptet, som innebär att de tre furusågverken Kastet, Nyby och Skinnskatteberg delar upp råvaran i olika timmerklasser och längd. På så vis får varje sågverk färre produkter att såga och kan göra längre serier, vilket gynnar produktiviteten.

I det här fallet, när vi ska följa en leverans till Japan, så väljer skördarna redan i skogen ut de stockar som har rätt längd. Det timret förs till Kastets sågverk strax utanför Gävle, som är navet för produktionen till just Japan. Här kvalitetskontrolleras stockarna och sågas i rätt dimensioner. När plankor och bräder är klara binds de ihop till kompakta paket för att klara av att lastas på hög. Paketen vägs också för att kunna packas så effektivt som möjligt utan att containern eller lastbilen blir för tung.

– Tidigare har vi använt oss av uppskattad vikt och räknat med schabloner men under de senaste åren har vi installerat vågar på alla våra enheter. Vi mäter nu varje pakets exakta vikt, vilket gör att lastningen av containrarna blir ännu mer precis, säger Maria Jansson, logistikchef på Setra.

Långsiktiga logistiksamarbeten

Parallellt med arbetet i skogen och på sågverket pågår ett intensivt jobb hos säljare och på kundserviceavdelningen för att göra logistikflödet så smidigt som möjligt. Att ha långsiktiga, nära samarbeten med transportörerna är viktigt och har varit en stor fördel för Setra under pandemin.

– När man samarbetar under flera år utvecklas hela tiden upplägg och processer. Våra goda relationer med våra logistikpartners har gjort att vi haft en stabil transportkapacitet och därmed kunnat serva våra kunder på ett bra sätt även under utmaningarna som pandemin medförde, säger Maria Jansson.
Setra har säljare runtom i Europa, Nordafrika och Asien. I Japan finns två säljare som marknadsför Setras produkter och gör upp affärerna. De för in sina beställningar i Setras affärssystem, så att kundservice hemma i Sverige kan ta vid.

Viktigt att vara flexibel

– Det är jätteviktigt för oss att kunna vara flexibla gentemot våra kunder, men det ställer också krav på organisationen. Kommunikationen i hela kedjan från råvaruinköp till logistik måste verkligen fungera. Till exempel behöver säljarna veta vilken råvara som finns tillgänglig just nu, och de som köper in timmer behöver veta vad kunderna har för önskemål inför framtiden.

När det gäller den japanska exporten är beställningarna relativt stabila, vilket underlättar i planeringen. Men på andra marknader kan efterfrågan variera mer, vilket gör att det ibland kan bli korta puckar mellan beställning och produktion av det som efterfrågas.

– Trävarumarknaden är global och vi konkurrerar med producenter från hela världen. Det gör att volymer, priser och vilka produkter som efterfrågas kan svänga fort. Det gäller att kunna förutse förändringar i marknaden och snabbt kunna ställa om vår råvara, produktion eller våra leveranser när det krävs, säger Maria Jansson.

Sedan pandemin började har svängningarna varit särskilt kraftiga och svåra att förutse.

– Hela länder kunde plötsligt stänga ner och tog inte emot varor alls, men jag är stolt över hur vi i Setra hanterat situationen. Vår styrka i att vara snabbfotade och styra om volymer efter rådande situation har gjort att vi klarat krisen väldigt bra utifrån förutsättningarna, säger Maria Jansson.

På lastbil i Europa

Oavsett vilket hörn i världen en trävara ska skickas till är det kundservice som bokar transporten. Också det är ett komplext pussel att lägga och val av transport beror dels på vart produkten ska, dels på vilken sorts trävara det är.

Transporter inom Europa går i regel med lastbil. Det pågår ett ständigt arbete för att minska klimatavtrycket på vägarna, till exempel jobbar Setra tillsammans med branschorganisationer för att myndigheterna ska tillåta längre och tyngre lastbilar. På så vis kan varje lastbil ta en större last och antalet transporter så småningom minska. För ett par år sedan beslöt regeringen att tillåta 74-tons lastbilar i Sverige, men bara på vissa delar av vägnätet.

– Därför blev förändringen lite uddlös. Det tillåtna vägnätet utökas dock löpande så inom några år når vi förhoppningsvis den önskade effekten, säger Maria Jansson.

Sjövägen ger mindre avtryck

Att frakta med fartyg är snäppet miljövänligare än med lastbil och Setra försöker därför att lägga så mycket som möjligt av transporterna till sjöss. Våra brädor som ska vidare till Japan lastas antingen på ett fartyg i Gävle hamn eller transporters på järnväg till Göteborg för att därifrån fortsätta sin resa över haven. Också transporterna med fartyg blir allt miljövänligare, inte minst genom skärpta myndighetskrav.

– För sex år sedan infördes ett svaveldirektiv, vilket innebär att fartyg ibland annat Östersjön måste använda ett renare bränsle. Från och med i år har kraven även skärpts i resten av världen. Nuförtiden kör fartygen också allt långsammare, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och utsläpp över lag, säger Maria Jansson.

Hon jobbar ständigt för att hitta nya smartare lösningar tillsammans med leverantörerna.

– Det handlar dels om att skapa så miljövänliga upplägg som möjligt, dels om att de ska bli så ekonomiskt fördelaktiga som det bara går.

Till exempel får transportören som ska hämta vårt virkespaket till Japan information om när den tidigast kan hämta sin last och när paketet ska levereras. Genom att låta datumen vara så flexibla som möjligt kan transportörerna optimera sina flöden. Det gynnar alla parter - och inte minst miljön.

Efter sex till åtta veckor till sjöss når vår transport målet i Japan. Då har virket rest minst 2200 mil och lotsats genom hela logistikkedjan

– Det viktiga för våra kunder är att de kan lita på att varorna kommer fram inom den period de har önskat. Det finns en större acceptans för att leveranstiden kan variera när virket kommer sjövägen, jämfört med tåg och vägtransporter. Att vi håller vad vi lovar när det gäller transporterna är en oerhört viktig konkurrensfördel och en stor anledning till att så många kunder väljer oss, säger Maria Jansson.

Text: Anna Matzinger
Foto: Emil Nordin

Publicerad: 2020-11-06

Marias tre tips för smartare logistik:

  • Gör rätt val från början – vi undviker onödiga transporter och arbetsmoment genom att till exempel välja ut rätt timmer för varje ändamål redan i skogen.

  • Kommunicera mera! I varje affär är en mängd olika personer och funktioner inblandade så en tydlig och öppen kommunikation är en förutsättning för att lyckas.

  • Tänk på hela ledet. Genom att hålla upphämtning och leveransdatum flexibla kan även dina samarbetsparters optimera sina tansporter – det kan göra stor skillnad för miljön i längden.
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?