Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

På rätt spår mot framtiden

Tåg är det bästa transportalternativet ur ett klimatperspektiv och Setra arbetar på flera sätt för att öka järnvägstransporterna. Under 2020 fördubblades andelen sågade trävaror som någon del av sträckan transporterades på tåg.

Hur har ni lyckats öka tågtransporterna?

Vi har dragit nytta av järnvägsterminalerna som ligger nära de enheter där vi tillverkar mycket exportprodukter mer än tidigare. Varor som ska exporteras till Asien lastas i containrar direkt vid sågverken och transporteras sen med lastbil till en terminal. Därifrån kan de nå ända in på hamnområdet i Göteborg, som skeppar ut majoriteten av vår export. Vi har även använt tågpendeln från Gävle till Göteborg i stället för båt mer än vi brukar göra. Det betyder att vi har minskat en del av våra sjötransporter till förmån för järnvägen.

Går det att öka tågtransporterna även utanför Sverige?

Trävaror som ska till kunder i Europa hämtas med bil. Vissa trailers ställs sedan på en järnvägsvagn i Sverige som tar varorna till destinationslandet, där den lastas på en annan bil som slutför transporten. Vi för en dialog med vår samarbetspartner för transportbokningar så att det ska bli enklare att boka denna typ av lösning. Därmed finns det potential att ytterligare öka andelen varor som går en del av sträckan med tåg ner på kontinenten.

Hur ser Setras framtidsvision ut när det gäller tågtransporter

I den bästa av världar skulle vi ha järnvägsspår in på alla våra enheter. Då kunde vi ta in ett tåg med tomma containers som lastas av, fylls på och sedan hämtas av ett nytt tåg. Det handlar dock om stora investeringar som kräver ordentlig utredning och infrastrukturmässiga förutsättningar utanför våra grindar.

Vi driver flera projekt för att förbättra tillgången till järnväg vid våra enheter. I samarbete med Trafikverket och Heby kommun utreder vi till exempel möjligheten till ett nytt industrispår och terminal vid sågverket. Det är en satsning som har potential att minska utsläppen av koldioxid med 2 500–3 000 ton per år.

Maria Jansson, logistikchef


Publicerad: 2021-08-31

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?