Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Sågspån från Setra värmer svenska bostäder

Efterfrågan på bioenergi är stor – och har ökat i och med kriget i Ukraina. I Sverige är Setra en betydande råvaruleverantör, som bland annat samarbetar med energibolaget Stockholm Exergi.

Historiskt sett har kol, olja och gas varit de dominerande energislagen i Sverige.
I dag är läget annorlunda. Vid uppvärmning av till exempel bostäder har fossila bränslen i stort sett fasats ut och ersatts av el och biobränslen.

– Sverige har en stor konkurrensfördel inom det här området. Vi har gott om förnybar, närproducerad och prismässigt konkurrenskraftig bioenergi. Biomassa har en avgörande roll i den gröna omställningen, säger Klas Flygare, råvaru- och bioproduktdirektör på Setra.

De oförädlade biobränslena består av restprodukter från skogs- och sågverksindustrin. Setra tillverkar framför allt produkter som används till klimatsmart byggande och boende, men de delar av trästockarna som blir över kommer till nytta som biomassa. På sågverken samlas snabbt stora mängder sågspån, och det är precis vad många av landets kraftvärmeverk nu allt oftare efterfrågar. Bland Setras största biobränslekunder märks E.ON, Söderenergi och Stockholm Exergi.

– Under de senaste decennierna har skogsbränsle fått allt större betydelse för oss och behovet väntas öka ytterligare. Vi har länge haft ett nära samarbete med Setra, som är en av våra främsta leverantörer, berättar Jan Hedberg, portföljansvarig för skogligt biobränsle på Stockholm Exergi.

Energibolaget driver bland annat Värtaverket, som i många år har producerat både värme och el till stockholmarna. Den senaste delen av Värtaverket invigdes 2016 och är Sveriges största energianläggning för biobränslen. Den är samtidigt världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. I full drift behöver denna anläggning tre skottkärror flis i sekunden. Resultatet blir uppvärmning av 190 000 lägenheter och en elmängd som räcker till 150  000 elbilar. Den förnybara elen bidrar dessutom till att konkurrera ut fossil kraftproduktion i Norden och Europa.

– En viktig del i vår råvaruanskaffning är att minska klimatavtrycket från transporter. Setra har flera sågverk som geografiskt ligger bra till för att leverera råspån till Bristaverket, vårt kraftvärmeverk i Märsta som bland annat förser kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna med fjärrvärme och el. Totalt handlar det om uppvärmning av cirka 100 000 bostäder, förklarar Jan Hedberg.

Av Setras restprodukter är det i dag cirka 60 procent som säljs till kraftvärmeverk, medan cirka 40 procent går till pelletsindustrin.

Setra satsar på egen pelletstillverkning

Från och med hösten 2023 planerar Setra att bredda sin produktportfölj genom att satsa på egen pelletstillverkning.

– Efterfrågan är stor och det här blir ett sätt att förstärka vårt erbjudande inom bioenergi. Vi kommer att ta vara på kutterspån, flis och restprodukter från både KL-trä, komponenter och limträ, säger Klas Flygare.

Tillverkningen ska ske i anslutning till Setras träindustricenter i Långshyttan i Dalarna. Totalt väntas produktionen omfatta cirka 26 000 ton industripellets per år.

– Vi har flera kunder i närområdet. Men pellets är samtidigt en produkt som vi kan konkurrera med internationellt, framhåller Klas Flygare.

Text: Lena Lidberg
Foto: Klas Sjöberg

Publicerad: 2022-12-15

Bioenergi-klas-flygare-pf.png

"Efterfrågan är stor och det här blir ett sätt att förstärka vårt erbjudande inom bioenergi"

Klas Flygare
Råvaru- och bioproduktdirektör på Setra

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?